To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Umowa o dofinansowanie projektu podpisana.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2017.

Umowa o dofinansowanie projektu pn „Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania, wymian piecw starego typu na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca”– podpisana.
W dniu 11 wrzenia 2017 roku w Departamencie Funduszy Europejskich Urzdu Marszakowskiego w Krakowie zostaa podpisana z Zarzdem Wojewdztwa Maopolskiego umowa o dofinansowanie projektu wymiany piecw w gospodarstwach indywidualnych na terenie naszej gminy. Projekt objty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze do powietrza Poddziaanie 4.4.1 Obnienie poziomu niskiej emisji - ZIT.
Przedmiotem projektu jest wymiana rde ciepa, nieekologicznych, starych kotw na paliwa stae na koty gazowe lub na biomas w indywidualnych gospodarstwach domowych. Projekt obejmowa bdzie dofinansowanie do wymiany starych piecw wglowych na piece nowej generacji na paliwa gazowe lub na biomas. Planuje si, e w ramach projektu zmodernizowanych zostanie 195 rde ciepa Dziaanie obejmuje mieszkacw naszej gminy.
Budynki objte projektem powinny spenia wymogi dotyczce energochonnoci. Wsparcie wymiany rda ciepa bdzie objte umow z wacicielem budynku, uwarunkowane zapewnieniem odpowiedniej efektywnoci energetycznej i obowizkiem trwaej likwidacji starego kota. W ramach projektu realizowane bd rwnie dziaania informacyjno-promocyjne dotyczce gwnie likwidacji niskiej emisji gazw cieplarnianych i ochrony rodowiska.
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »