Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów  Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.09.2017.
W oczekiwaniu na decyzję Ministra Rolnictwa... Czyli zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Wójt Gmin Kocmyrzów – Luborzyca wnioskiem z dnia 20 marca 2017r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze ok. 706 ha gruntów rolnych, w tym: pochodzenia mineralnego stanowiących użytki rolne klasy I-III oraz pochodzenia organicznego stanowiących użytki rolne klasy IV, położonych w granicach 25 obrębów naszej gminy.

Minister w piśmie z dnia 5 maja 2017r. poinformował, że z uwagi na dużą ilość rozpatrywanych spraw oraz ich złożoność wspomniany wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do końca sierpnia 2017r.
W lipcu br. w piśmie skierowanym do tut. Urzędu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się z uprzejmą prośbą o korektę w/w wniosku i złożenie dodatkowych wyjaśnień. Powyższe zostało niezwłocznie wykonane.
W chwili obecnej po wypełnieniu wszystkich zaleceń, cierpliwie oczekujemy na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów naszej gminy.
Powyższe jest niezbędne, żeby mogła nastąpić tak przez wszystkich oczekiwana zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

Wszelkie nowe informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej gminy pod adresem: www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »