To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXXI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.09.2017.

W poniedziałek 28 sierpnia 2017 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy. Rozpoczęła się ona od przeprowadzenia procedury formalnej tj. przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia przez Radę Gminy protokołu z poprzedniej XXX Sesji Rady. Następnie głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na sesji Radnym i Sołtysom informację o pracy w okresie pomiędzy XXX a XXXI Sesją Rady.

Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta analogiczne sprawozdania przestawili obecnym Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy: pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pani Jadwiga Łach - Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
W dalszej części posiedzenia Rada Gminy podjęła uchwały:

  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca położonej w miejscowości Baranówka,
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca położonej w miejscowości Sulechów,
  • w sprawie przystąpienie Gminy, w charakterze partnera, do projektu z zakresu wsparcia dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. Konsekwencją tej uchwały było wyrażenie przez Radę gminy zgody na udostępnienie pomieszczeń i otoczenia Szkoły Podstawowej w Łososkowicach.

Następnie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z gminami Igołomia – Wawrzeńczyce, Czernichów, Liszki, Michałowice, Mogilany, Słomniki, Wielka Wieś w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2018-2019. Ostatnie z podjętych tego dnia przez Radę Gminy uchwał to uchwały o wprowadzeniu zmian do uchwały budżetowej na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022.

Posiedzenie XXXI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, zakończyło omówienie spraw bieżących oraz interpelacje i zapytania Radnych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »