To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
24.08.2017.

Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXX Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca położonej w miejscowości Baranówka.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca położonej w miejscowości Sulechów.

5. Przystąpienie Gminy w charakterze partnera do projektu z zakresu wsparcia dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

6.Wyrażenie zgody na udostępnienie pomieszczeń i otoczenia Szkoły Podstawowej w Łososkowicach.

7. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2018-2019.

8. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »