To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna zostaa utworzona Uchwa Nr IX/47/91
Rady Gminy Kocmyrzw – Luborzyca z dnia 5 lutego 1991 roku.

Siedziba Biblioteki znajduje si w Baranwce,
w jej skad wchodz filie w Kocmyrzowie i Goszczy.

Adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kocmyrzowie-Luborzycy
Baranwka 6
32-010 Luborzyca
tel. 12 3870043, 3871641

www.regal.webd.pl

Dostp do Katalogu on-line Biblioteki

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie – Luborzycy

Krystyna Lipczyska
Baranwka 6
tel. 12 3871641
email: bibl.bar@interia.pl

 

Godziny otwarcia:
Poniedziaek – Pitek 10.00 – 18.00

Gminna Biblioteka Publiczna - filia w Kocmyrzowie
tel. 12 3870043
Godziny otwarcia:
Poniedziaek: 10.00-16.00
Wtorek: 14.00-20.00
roda: 14.00-20.00
Czwartek: 10.00-16.00
Pitek: 14.00-20.00

Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Goszczy
Goszcza 108
12 6401432
Godziny otwarcia:
Poniedziaek: 13.00-17.00
roda: 15.00-18.00
Pitek: 15.00-18.00

W gwnej siedzibie Biblioteki w Baranwce oraz w filii w Kocmyrzowie udostpnione s dla mieszkacw Gminy pracownie internetowe.
Biblioteki w 2014 roku dokonay cznie zakupu 847 egzemplarzy ksiek z czego 244 pozycje z dotacji Ministerstwa Kultury w ramach programu "Zakup Nowoci Wydawniczych do bibliotek"