To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Podwójne święto strażaków z Karniowa
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.07.2017.

Niedziela 9 lipca 2017 roku była wyjątkowym dniem dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Karniowie. Tego to bowiem dnia odbyły się uroczyste obchody 90 - lecia powstania tejże jednostki OSP, połączone z uroczystym poświęceniem nowego samochodu strażackiego marki Renault Master

Strażackie święto w Karniowie rozpoczęło się od przemarszu pododdziałów i pocztów sztandarowych jednostek OSP, który prowadził Komendant Gminny OSP druh Andrzej Szwajca.
Wzięły w nim udział jednostki OSP z Maciejowic, Łuczyc, Goszczy, Marszowic, Skrzeszowic, Łososkowic, Goszyc, Rawałowic, Głębokiej, Wróżenic, Kościelnik, Wyciąż, Więckowic, Biórkowa Małego, Biórkowa Wielkiego oraz druhów z jednostki OSP Karniów. Przemarszowi strażaków, podobnie jak i dalszym uroczystościom w Karniowie, towarzyszyła muzyka w wykonaniu połączonych strażackich orkiestr dętych OSP Skrzeszowice „Skrzeszowianka” i OSP Goszcza „TON” pod batutą kapelmistrza Pana Dariusza Pikora. Po uroczystym wciągnięciu na maszt flagi państwowej, przybyłych do Karniowa Gości, wśród których byli m.in.: st. brygadier Adam Domagała – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP; Radny Województwa Małopolskiego, druh Leszek Zięba - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, druh Wojciech Ruśniak - członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP; druh Marek Jamborski - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gminy Kocmyrzów-Luborzyca; Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, druh Andrzej Szwajca - Komendant Gminny OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, brygadier Jacek Hajduk - dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 7 w Krakowie, mł. brygadier Konrad Konik – Zastępca Naczelnika Wydziału KW PSP w Krakowie, ksiądz Kanonik Bogusław Zając - Kapelan Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Kocmyrzowie-Luborzycy; proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Prusach, ksiądz Tomasz Gucwa – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Czulicach, druh Krzysztof Malik – Radny Powiatu Krakowskiego, Pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Radni i Sołtysi naszej gminy, komisarz Marek Kyzioł – reprezentujący Komisariat Policji w Słomnikach, Pani Aneta Zięcik-Dziuba – Dyrektor SP w Karniowie, Prezesi i Naczelnicy obecnych w Karniowie jednostek OSP powitał Prezes OSP w Karniowie druh Rafał Kozik. Szczególnie „gorąco” druh Prezes powitał wszystkich obecnych w Karniowie strażaków oraz mieszkańców Karniowa.

Po powitaniu odbyła się uroczystość udekorowania przez druha Leszka Ziębę w asyście st. brygadiera Adama Domagały sztandaru jednostki OSP w Karniowie Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, przyznanym tej jednostce jako wyraz uznania za jej wieloletnią działalność. Ponadto st. brygadier Adam Domagała, w imieniu władz samorządowych Województwa Małopolskiego, uhonorował Ochotniczą Straż Pożarną w Karniowie Medalem „Polonia Minor” przyznawanym za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski. Wyróżnienie to odebrał z rąk st. brygadiera Adama Domagały Prezes OSP Karniów druh Rafał Kozik.

W dalszej części uroczystości strażackich w Karniowie, odprawiona została przez Kapelana Gminnego OSP księdza kanonika Bogusława Zająca i księdza proboszcza Tomasza Gucwę koncelebrowana Msza Święta, w trakcie której nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego samochodu strażackiego OSP Karniów.

Po zakończonym nabożeństwie odbyło się symboliczne przekazanie przez Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP druha Marka Jamborskiego nowego samochodu wraz z dowodem rejestracyjnym i kluczykami Ochotniczej Straży Pożarnej w Karniowie. Uroczystość przekazania nowego samochodu odbyła się z udziałem „Matki chrzestnej” samochodu Pani Anety Rynczak oraz jego „opiekuna” Pana Krzysztofa Krupińskiego. Za przekazany samochód druhowi Prezesowi Markowi Jamborskiemu podziękował Prezes OSP Karniów druh Rafał Kozik. Uroczystość jubileuszu 90 – lecia powstania jednostki OSP w Karniowie była także okazją do podziękowania dla strażaków ochotników i uhonorowania ich wysiłku odznaczeniami.
W niedzielę 9 lipca 2017 roku odznaczeni zostali:
Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”

 • Druh Jan Musiał
 • Druh Jan Walczyk
 • Druh Zdzisław Zemełka
 • Druh Piotr Sobczyk
 • Druh Ryszrd Sobczyk
 • Druh Grzegorz Rozpądek

Brązowymi Medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”

 • Druh Krzysztof Wontek
 • Druh Piotr Solarz
 • Druh Rafał Ferlak
 • Druh Dawid Zemełka
 • Druh Grzegorz Jelonek
 • Druh Rafał Kozik
 • Druh Krzysztof Kołek
 • Druh Jan Zemełka
 • Druh Paweł Grymek
 • Druh Artur Grymek

Odznaką „Strażak Wzorowy”

 • Druh Rafał Ferlak
 • Druh Piotr Solarz
 • Druh Jan Musiał
 • Druh Dawid Zemełka

Odznaką za „Wysługę Lat”
XXXV lat działalności w OSP

  • Druh Jan Musiał
  • Druh Jan Walczyk

XXX lat działalności w OSP

 • Druh Zdzisław Zemełka

XX lat działalności w OSP:

 • Druh Piotr Sobczyk
 • Druh Grzegorz Rozpądek

XV lat działalności w OSP:

 • Druh Ryszard Sobczyk
 • Druh Jan Zemełka
 • Druh Paweł Grymek
 • Druh Artur Grymek
 • Druh Krzysztof Kołek
 • Druh Rafał Kozik
 •  

X lat działalności w OSP

 • Druh Mateusz Oraczewski
 • Druh Grzegorz Jelonek
 • Druh Dawid Zemełka
 • Druh Rafał Ferlak
 • Druh Łukasz Solarz
 • Druh Piotr Solarz

V lat działalności w OSP

 • Druh Krzysztof Wontek
 • Druh Bartosz Pyż
 • Druh Adrian Miechowicz
 • Druh Dawid Słowieński
 • Druh Mikołaj Gaudyn

Srebrną odznaką „ Młodzieżowa drużyna pożarniczą”

 • Izabela Rynczak
 • Eryk Kaczor
 • Szymon Miechowicz
 • Arkadiusz Miechowicz
 • Konrad Sobczyk
 • Michał Wontek

Po zakończeniu ceremonii dekoracji wyróżnionych druhów, głos zabrał Prezes OSP Karniów druh Rafał Kozik, który przybliżył w swoim wystąpieniu 90 lat historii karniowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie z krótkim wystąpieniem zwrócił się do zebranych druh Leszek Zięba, który złożył druhom z Karniowa podziękowania za ich dotychczasową działalność oraz życzenia dalszych sukcesów i pomyślności. Z kolei druh Marek Jamborski wyraził głęboki szacunek dla druhów z Karniowa za ich wieloletnią działalność, a także złożył życzenia dalszej owocnej i aktywnej służby na rzecz lokalnej społeczności, nie tylko Karniowa ale całej naszej gminy.
Z krótkimi wystąpieniami do uczestników tej wyjątkowej uroczystości, jaka odbyła się w niedzielę w Karniowie zwrócili się również mł. brygadier Konrad Konik, który odczytał specjalnie na tę uroczystość przesłany przez Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Stanisława Nowaka okolicznościowy adres gratulacyjny oraz brygadier Jacek Hajduk, który po złożeniu okolicznościowych życzeń wręczył Prezesowi OSP Karniów specjalny list gratulacyjny Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie mł. brygadiera Artura Noska.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »