Przedszkole dla każdego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.07.2017.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczyna realizację projektu „Przedszkole dla każdego”.
Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca poprzez utworzenie 75 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 października 2018 roku. Grupa docelowa: 160 dzieci oraz 15 nauczycieli z Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie.

Dofinansowanie pozyskane na realizację ww. projektu, dzięki staraniom Centrum Zarządzania Edukacją naszej gminy, a pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej wynosi 1 061 692,08 złotych (tj. 84,94% ), natomiast wkład własny to kwota 188 250,00 złotych (tj. 15,06%)
Główne zadania:

 • utworzenie 75 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie,w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, dydaktyczne i zabawki,
 • rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna, nauka języka angielskiego i włoskiego,zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i maszyn z dedykowanych klocków, nauka pływania,
 • zapewnienie warunków funkcjonowania 3 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, doposażenie placu zabaw,
 • doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu.

Główne rezultaty:

 • 75 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu,
 • 75 dzieci w wieku 3-5 lat,
 • 15 nauczycieli objętych wsparciem,
 • 1 przedszkole doposażone w sprzęt TiK, pomoce dydaktyczne, zabawki,
 • 2 budynki przedszkola dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • 160 dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych,
 • 15 nauczycieli przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje,
 • 3 wyjazdy edukacyjne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »