Nowe zasady usuwania drzew
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.07.2017.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca informuje, e od dnia 17 czerwca 2017r. obowizuje ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Zmiana ustawy przywraca midzy innymi prawn ochron drzew, ktre rosn na nieruchomociach stanowicych wasno osb fizycznych i s usuwane na cele niezwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej.

Waciciele nieruchomoci od 17 czerwca br. obowizani s do dokonywania zgoszenia do Urzdu Gminy, zamiaru usunicia drzewa, jeeli obwd pnia drzewa mierzonego na wysokoci 5 cm od ziemi przekracza:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm - w przypadku pozostaych gatunkw drzew.

W przypadku usuwania krzewu lub krzeww rosncych w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie jest wymagane zezwolenie.

Pozostae zmiany w tekcie ustawy

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »