Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.07.2017.

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 6 m ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) zawiadamia się:
Na podstawie Uchwały Nr XXIX/229/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca określone zostały nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi – 18 zł od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
  • miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi – 11 zł od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
  • w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 4 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe – 7 zł od każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji.
Zgodnie z treścią w/w Ustawy, każdy mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wskazanych w złożonej deklaracji (liczby osób zamieszkałych, sposobu gospodarowania odpadami). Zawiadomienia zostaną dostarczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty (tj. 15.09.2017 r.)

Ponadto zgodnie z art. 6m ust. 2b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) w przypadku, gdy Właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 12/ 387-14-10 wew. 36

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »