Wyniki przetargu na sprzedaż działki w miejscowości Goszcza
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.06.2017.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 . w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.Dz.U.z 2014. poz.1490 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości: Informację o wynikach przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kocmyrzów Luborzyca który odbył się w dniu 27 czerwca 2017r w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów -Luborzyca w sali nr 27

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 216/1 o pow. 0,5770 m2 położonej w miejscowości Goszcza , przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN2d- tereny zabudowy mieszkaniowej poza strefą podmiejską wg zasad i zagospodarowania terenu w zależności od zaleceń i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 290 000,00zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 292 900,00zł
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1
liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0
nabywca nieruchomości – Biuro Prawno Inwestycyjne Ryszard Gąsiorowski ul. J. Pawła II 14, Michałowice

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »