Eksperymentuję Odkrywam Wiem
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.06.2017.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczyna realizację projektu Eksperymentuję Odkrywam Wiem
Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do potrzeb nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i metody eksperymentu, w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019r.

Grupą docelową projektu jest 223 uczniów szkół podstawowych w Luborzycy i Kocmyrzowie oraz 200 uczniów Gimnazjum w Luborzycy. Wsparciem objętych będzie również 35 nauczycieli tych szkół.
Główne zadania:
 • Zajęcia wyrównawcze z edukacji matematyczno-przyrodniczej w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP oraz gimnazjum
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze) w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI - SP oraz gimnazjum
 • Zajęcia z programowania i robotyki w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP oraz gimnazjum
 • Zajęcia komputerowe w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP oraz gimnazjum
 • Międzyszkolna pracownia przyrodnicza
 • Zajęcia w terenie uzupełniające, obrazujące i utrwalające działania podejmowane na zajęciach pozalekcyjnych
 • Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu w dydaktyce
Główne rezultaty:
 • 423 uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych
 • 35 nauczycieli objętych wsparciem
 • 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum doposażone w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne
 • 3 szkoły dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • 390 uczniów, którzy nabędą kompetencje kluczowe
 • 35 nauczycieli, którzy podniosą swoje kompetencje
 • 1 międzyszkolna pracownia przyrodnicza
 • 6 wyjazdów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III SP, IV-VI i gimnazjum)
Rekrutacja do projektu: wrzesień 2017r. w szkołach objętych wsparciem w ramach projektu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »