To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXVIII Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.06.2017.

W piątek 9 czerwca br. w Baranówce, na stadionie UKS „Ekler”, odbyły się XXVIII Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych pod hasłem "Żyjmy w pokoju we wspólnej Europie". Igrzyska rozpoczęły się od modlitwy w kościele w Luborzycy pod przewodnictwem księdza Mieszka Ćwiertni, wikariusza parafii w Luborzycy, w intencji poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Dalsza część uroczystości miała miejsce pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę. Rozpoczęło ją powitanie Gości przez Panią Agnieszkę Brodowską – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji, która prowadziła oficjalną, mającą patriotyczny charakter, część Gminnych Igrzysk Sportowych.

Wśród przybyłych na otwarcie XXVIII Igrzysk Gości obecni byli: Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pan Marek Jamborski, Radny Sejmiku Wojewódzkiego dr nauk medycznych Pan Wojciech Skucha, Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pani Małgorzata Doniec wraz z Radnymi naszej Gminy, proboszczowie parafii: w Luborzycy ks. Tadeusz Majcher, Prusach ks. Bogusław Zając i Goszczy ks. Andrzej Orlikowski, Honorowy Prezes Małopolskiego Zrzeszenia LZS Pan Mieczysław Nowakowski, sekretarz Małopolskiego Zrzeszenia LZS Pan Józef Regulski, Pan płk. Bolesław Wiss, Pan mjr Ryszard Wojda, Prezes Zarządu Gminnego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca porucznik Michał Pociask, Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach – inspektor Mariusz Gurda, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kocmyrzowie Pani Sabina Sitko, Prezes Koła Pszczelarzy Pan Piotr Dominikowski, przedstawiciele OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy. Po uroczystym powitaniu, krótki rys historyczny, poświęcony historii walki mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca o Niepodległą i Wolną Polską, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń związanych z Insurekcją Kościuszkowską 1794 roku, przedstawił zebranym Jerzy St. Kozik. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę patriotyzmu we współczesnym świecie, a także złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych Igrzysk, mających wymiar nie tylko sportowy ale przede wszystkim patriotyczny. Szczególne podziękowania Pan Wójt złożył Panu profesorowi Eligiuszowi Madejskiemu, za Jego wieloletnie zaangażowanie w organizację, tej jakże ważnej dla naszej gminy imprezy. Po wystąpieniu Pana Wójta, oficer Kompani Reprezentacyjnej Garnizonu Krakowskiego odczytał „Apel Pamięci Oręża Polskiego” dla uczczenia pamięci poległych powstańców, partyzantów, żołnierzy oraz pomordowanych mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Swoistym uzupełnieniem „Apelu Pamięci” był odczytany przez uczennicę S.P. w Luborzycy Aleksandrę Łach „Apel Pokoju”, po którym w asyście żołnierzy Kompani Reprezentacyjnej Garnizonu Krakowskiego złożone zostały przez uczestników uroczystości symboliczne wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę. Pochodnie z ogniem olimpijskim, zapalonym od symbolicznego znicza usytuowanego pod luborzyckim Pomnikiem, na stadion sportowy w Baranówce, niósł jeden z uczestników Igrzysk, reprezentant Szkoły Podstawowej w Luborzycy Mateusz Sroka. Sportową część Igrzysk, na boisku sportowym w Baranówce, rozpoczęło uroczyste wciągnięcie na maszt flagi olimpijskiej oraz zapalenie znicza. Po zakończeniu tej uroczystej ceremonii głos zabrał pomysłodawca i organizator Gminnych Igrzysk Szkół Podstawowych Pan Profesor Eligiusz Madejski. Następnie za zasługi dla rozwoju sportu w lokalnym środowisku naszej gminy Medalem 70- lecia Ludowych Zespołów Sportowych uhonorowani zostali Pan porucznik Michał Pociask - Prezes Zarządu Gminnego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Pani Sabina Sitko – Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Kocmyrzowie. Z kolei Srebrną Odznaką Zrzeszenia LZS wyróżnieni zostali Pani Agnieszka Brodowska – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Pani Dorota Zawadzka – Łach – nauczycielka SP w Luborzycy. W dalszej części Igrzysk ich uczestnicy oraz zaproszeni Goście mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Luborzycy, pod kierunkiem Pani Magdaleny Miki.
Ostatnim akordem oficjalnej części imprezy było wystąpienie, a następnie uroczyste otwarcie XXVIII Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pana Marka Jamborskiego.
Po zakończeniu części oficjalnej Igrzysk rozpoczęła się najważniejsza dla młodych zawodników – rywalizacja sportowa. Uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy rywalizowali w takich dyscyplinach jak: biegi (60 m, 400 m dziewczęta, 60 m, 600 m chłopcy), skok w dal, rzuty piłką lekarską i lotkami, przeciąganie liny. Równocześnie w trakcie zawodów rozgrywany był Turniej Ringo o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Ostatecznie w klasyfikacji generalnej XXVIII Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zwyciężyły:

  • I miejsce – Szkoła Podstawowa Luborzyca
  • II miejsce – Szkoła Podstawowa Łuczyce
  • III miejsce – Szkoła Podstawowa Pietrzejowice

W Turnieju Ringo o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zwyciężyła natomiast reprezentacja Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach. Po zakończonych zmaganiach sportowców rozdane zostały puchary dla wszystkich szkół biorących udział w zawodach oraz medale i dyplomy dla najlepszych sportowców, zwycięzców poszczególnych konkurencji. Nagrodami rzeczowymi uhonorowani zostali także zdobywcy czwartych miejsc, dla których nagrody ufundował Pan płk. Bolesław Wiss, któremu organizatorzy składają w tym miejscu serdeczne podziękowania. Równie gorące podziękowania organizatorzy tegorocznych Igrzysk kierują do Pani Dyrektor Sabiny Sitko za wszechstronną pomoc i zaangażowanie w ich organizację.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »