XXVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.05.2017.

Dnia 9 maja 2017 r. (wtorek) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbyła się XXVIII Sesja Rady naszej Gminy. Zgodnie z procedurą rozpoczęło ją zatwierdzenie porządku obrad, a następnie przyjęcie przyjęcie przez Radę protokołu z poprzedniej XXVII Sesji Rady Gminy. Kolejnym punktem obrad była informacja o pracy w okresie pomiędzy XXVII a XXVII Sesją Rady,którą przedstawił zebranym Wójt Gminy Pan Marek Jamborski. Po zakończeniu wystąpienia Pana Wójta Radni i obecni na sesji Sołtysi zapoznali się z informacją na temat realizacji powiatowych inwestycji drogowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Przedstawili ją obecni tego dnia na posiedzeniu Rady; Pan Arkadiusz Wrzoszczyk - Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Pan Marian Paszcza - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oraz Pan Marcin Podraza - pracownika ZDPK. W swoim wystąpieniu Pan A .Wrzoszczyk przedstawił zebranym informację dotyczącą inwestycji, jakie realizowane będą w ramach Inicjatyw Samorządowych na terenie naszej gminy.

Inwestycje te to:

  • przebudowa drogi powiatowej 2161K Kocmyrzów-Słomniki. W ramach realizacji tej inwestycji zostaną położne nakładki na drodze (prawie 4 km) oraz wykonane zostaną chodniki (2,5 km). Zakończenie prac związanych z tą inwestycją planowane jest do końca października 2017 r.
  • wykonanie projektów budowy chodników w Dojazdowie (długość - około 1 km), Kocmyrzowie (długość - około 1 km) oraz Baranówce (długość 180 m).
  • budowa chodnika w Skrzeszowicach ( długość - 350 m), dla którego jest już gotowy projekt, .
  • w ramach bieżącego utrzymania dróg realizowane będą takie działania jak : malowanie pasów, pogłębianie rowów, łatanie dziur. Z końcem maja rozpocznie się także koszenie rowów przy drogach powiatowych, który zakończenie przewidziane jest około 15 czerwca br. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan A. Wrzoszczyk, w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Krakowskiego, podziękował Panu Wójtowi oraz Radzie Gminy za przekazane wsparcie w postaci środków finansowych, które umożliwiają realizacje wielu inwestycji na drogach powiatowych. Mówiąc o przyszłości Pan A.Wrzoszczyk powiedział: „Rok 2018 będzie najtrudniejszy ze względu na dynamikę realizacji inwestycji. W związku z tym środki na Inicjatywy Samorządowe będą ograniczone. W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje ze środków Unii Europejskiej”.

Po zakończeniu wystąpienia Pan A. Wrzoszczyka rozpoczęła się dyskusja, w której udział wzięli obecni na Sesji Radni i Sołtysi: I tak: Pani Łucja Nagacz poruszyła kwestię budowy chodnika w Skrzeszowicach, a także udrożnienia rowu w Skrzeszowicach Pan Augustyn Kaczmarczyk problem braku pasów na drodze powiatowej w okolicy szkoły w Goszycach oraz remontu drogi w Wilkowie, od kapliczki w kierunku „folwarku”(odcinek ok.400 m), Pani Jadwiga Łach omówiła sprawę budowy chodnika w Łuczycach, Pan Radny Władysław Zięciak poruszył w swojej wypowiedzi szerokie spektrum spraw związanych ze stanem drogi powiatowej w Dojazdowie, Pan Krzysztof Krupiński mówił natomiast o konieczności przebudowy mostu w Czulicach, Pan Antoni Siry poruszył sprawę problemów z związanych z budową chodnika w Goszczy oraz odwodnienia drogi powiatowej w Marszowicach, Pan Adolf Siudek (sołtys Goszczy) także odniósł się do kwestii budowy chodnika w Goszczy, Pani Małgorzata Doniec poniosła w swojej wypowiedzi kwestię wzmocnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Wola Luborzycka, które jest miejscem bardzo newralgicznym i gdzie niestety dochodzi do wypadków. Zamontowany znak „Stop” niestety niewiele poprawił sytuację. Zwróciła się także o podjęcie działań, celem wybrania rowów przy drodze powiatowej w miejscowości Wysiołek Luborzycki (kierunek Łuczyce). Pani Katarzyna Konewecka-Hołój wiele miejsca w swojej wypowiedzi poświeciła kwestiom właściwego oznakowania dróg powiatowych, szczególnie w okolicach szkół i obiektów użyteczności publicznej, szczególną uwagę poświęciła problemowi skrzyżowania drogi powiatowej z gminną w Luborzycy na „ Podbaraniu”. Jak podkreśliła w swojej wypowiedzi: „Jest to niepozorny skręt, wąski wjazd. Będzie wykonana bardzo dobra droga, więc należy przy okazji zatroszczyć się o bezpieczeństwo. Mieszkańcy zwrócili się o to z pismem oraz dostarczyli podpisy. Konieczne jest poszerzenie skrzyżowania na tyle by mogły się zmieścić dwa samochody”. Pan Jacek Głowa odniósł się do spraw związanych z przebudową drogi Kocmyrzów – Słomniki, Pan Michał Gomółka mówił z kolei o konieczności pogłębienia rowu przy drodze powiatowej w miejscowości Głęboka oraz o oznakowaniu dróg powiatowych, celem zwiększenia bezpieczeństwa ich użytkowników, Pan Zbigniew Raźny podniósł w swojej wypowiedzi kwestie związane z terminowością realizowanych projektów. Pani Eliza Rusek przyznała, że w Zastowie została wykonana nakładka, a rowy zostały odtworzone. Zwróciła się przy tym z apelem do ZDP o przeczyszczenie przepustów na styku dróg gminnych i powiatowych. Podsuwania dyskusji o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca dokonała Przewodnicząca Rady Pani Małgorzata Doniec, która powiedziała m.in.: „ ...w naszej współpracy jest wiele bolączek, mimo to doceniamy Państwa za to co robicie. Rada Gminy wspólnie z Panem Wójtem rozumie potrzeby i przekazuje środki finansowe na realizację inwestycji. Stale monitorujemy sytuację,bo przecież wszystkim nam zależy na tym by drogi w naszej gminie, także te powiatowe, były w dobrym stanie, a przez to bezpieczne dla naszych mieszkańców”.

W dalszej części XXVIII Sesji, Rada podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie wyrażenie zgody na obniżenie ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Goszczy,
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Baranówka,
  • w sprawie udzielenie dotacji z budżetu gminy dla jednostki OSP w Łososkowicach,
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

Wtorkowe posiedzenie Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »