To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Strażackie święto w Marszowicach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.05.2017.

Środa 3 maja 2017 roku była dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marszowicach wyjątkowym dniem podwójnego święta. Tego to dnia odbyły się bowiem w Marszowicach uroczystości gminnych obchodów „Dnia Strażaka” połączone z uroczystością poświecenia sztandaru OSP Marszowice. Strażackie Święto w Marszowicach rozpoczęło się od przemarszu pocztów sztandarowych i pododdziałów gminnych jednostek OSP, który prowadził Komendant Gminny OSP Gminy druh Andrzej Szwajca. W przemarszu tym uczestniczyli druhowie z jednostek OSP w Czulicach, Głębokiej, Karniowie, Goszczy, Goszycach, Łuczycach, Łososkowicach, Maciejowicach, Rawałowicach, Skrzeszowicach oraz jednostki OSP Marszowice, a towarzyszyła mu muzyka marszowa w wykonaniu strażackich orkiestr dętych „TON” z Goszczy i „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic, pod batutą kapelmistrzów Eugeniusza Sokoła (Goszcza) i Dariusza Pikora (Skrzeszowice). Uroczysty przemarsz zakończyło złożenie meldunku przez Komendanta Gminnego OSP druha Andrzeja Szwajcę Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych, Straży Pożarnych Powiatu Krakowskiego druhowi Leszkowi Ziębie.

Po przemarszu i prezentacji pododdziałów OSP, odbyła się uroczystość wręczenia księdzu kanonikowi Bogusławowi Zającowi,proboszczowi parafii w Prusach,który od 2016 roku pełni funkcję Kapelana Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ornatu, ufundowanego przez Związek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ten wyjątkowy ornat wręczyli księdzu Kapelanowi Bogusławowi Zającowi Wójt Gminy, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów – Luborzyca druh Marek Jamborski, Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP druh Krzysztof Machnik oraz Komendant Gminny ZOSP Gminy Kocmyrzów – Luborzyca druh Andrzej Szwajca.

Następnie, przybyłych do Marszowic Gości powitał w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Marszowicach oraz Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP, Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druha Marka Jamborskiego, Prezes Honorowy OSP Marszowice, zarazem Wicewójt naszej gminy druh Wiesław Wójcik. Byli wśród nich: Pan Łukasz Smółka - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka, Pan Józef Krzyworzeka – Starosta Powiatu Krakowskiego, Pan Wojciech Pałka – Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, st. brygadier Stanisław Nowak - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, mł. brygadier Artur Nosek - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, mł. brygadier Jackek Hajduk - Dowódca JRG 7, druh Leszek Zięba - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, st. brygadier Zbigniew Kacała, druh Andrzej Szwajca – Komendant Gminny ZOSP, Pan Wiesław Rudek – Wójt Gminy Koniusza, Pan Józef Rysak - Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Pani Anna Maj - Sekretarz Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego reprezentująca Radnego Wojewódzkiego, st. brygadiera Adama Domagałę, Komisarza Mariusz Gurda - Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach, ksiądz kanonik Bogusław Zając - Kapelan Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Prusach, ksiądz Tadeusz Majcher - proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy, ksiądz Andrzej Orlikowski - proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Goszczy, Kapelan OSP Goszcza, Radni Powiatu Krakowskiego Panowie Krzysztof Malik i Włodzimierz Tochowicz, Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z Przewodniczącą Panią Małgorzatą Doniec na czele, Sołtysi naszej gminy, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Pani Agnieszka Brodowska, Pełnomocnika ds. Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pani Maria Sado, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w naszej gminie, reprezentanci lokalnego biznesu, a przede wszystkim druhowie, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy oraz mieszkańcy Marszowic.
Po zakończeniu ceremonii powitania przybyłych do Marszowic Gości, odprawiona została uroczysta, polowa Msza święta, którą wspólnie koncelebrowali: ksiądz kanonik Bogusław Zając, ksiądz proboszcz Andrzej Orlikowski oraz ksiądz proboszcz Tadeusz Majcher. Okolicznościową homilię wygłosił Kapelan Gminny OSP ksiądz Bogusław Zając. W trakcie tego wyjątkowego nabożeństwa odbyła się uroczysta ceremonia poświęcenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Marszowicach przez księdza kanonika Bogusława Zająca.
Mszę świętą zakończyła procesja z darami,w której strażacy złożyli na ręce głównego celebransa księdza B. Zająca kwiaty jako dziękczynienie za opiekę i Boże Błogosławieństwo nad strażakami, hełm bojowy i toporek strażacki,będące symbolem poświęcenia i ofiarności w ratowaniu ludzkiego życia i mienia, chleb i winogrono, jako owoc pracy rąk ludzkich oraz hostia i wino, które staną się ciałem i krwią Chrystusa.
Po zakończonym nabożeństwie nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru jednostce OSP Marszowice, które poprzedziło odczytanie aktu jego nadania przez Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP druha Leszka Ziębę.
Po przekazaniu sztandaru nastąpiło jego odznaczenie,Srebrnym Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Odznaczenie to stanowiło wyraz uznania dla dotychczasowej działalności całej społeczności strażackiej OSP Marszowice. Dekoracji sztandaru dokonali: Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP druh Leszek Zięba, w asyście Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. brygadiera Stanisława Nowaka.
Uroczystość w Marszowicach była również okazją do podziękowania dla strażaków- ochotników OSP Marszowice i uhonorowania Ich wysiłku stosownymi wyróżnieniami. I tak w Marszowicach wyróżnieni zostali:
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

 • druh Andrzej Natkaniec -

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

 • druh Arkadiusz Chochołek
 • druh Artur Niedospiał
 • druh Damian Wójcik
 • druh Dariusz Walczyk
 • druh Grzegorz Janeczek
 • druh Łukasz Jędrychowski
 • druh Mariusz Kozioł
 • druh Piotr Dzieża
 • druh Waldemar Chochołek
 • druh Wiesław Wójcik

Odznaką „Za wysługę lat” - XXX – lat służby

 • druh Józef Szczupak
 • druh Stanisław Machnik
 • druh Jerzy Bletek
 • druh Tadeusz Dzieża
 • druh Stanisław Kułaga

Odznaką „Za wysługę lat” - XV – lat służby

 • druh Andrzej Kozioł
 • druh Grzegorz Wcisło
 • druh Michał Dzieża
 • druh Robert Staszkiewicz
 • druh Grzegorz Szczupak
 • druh Mariusz Dzieża

Odznaką „Za wysługę lat”- X – lat służby

 • druh Krzysztof Poszwa
 • druh Tadeusz Machnik

Odznaką „Za wysługę lat” - V lat służby

 • druh Dominik Czekaj
 • druh Micha Sokół
 • druhna Wioleta Bletek

Odznaką „Wzorowy Strażak”

 • druh Adam Bletek
 • druh Grzegorz Łuckiewicz

Dyplom uznania za aktywny udział w działalności OSP

 • druh Krzysztof Bubak
 • druhna Maria Machnik
 • druhna Monika Janeczek
 • druhna Magdalena Chochołek
 • druh Marcin Orzechowski
 • druh Dawid Łuckiewicz
 • druh Michał Kozioł
 • druh Krzysztof Wieczorek
 • pan Robert Niedzielski
 • pani Dagmara Podsiadło- Niedzielska

Brązową Odznaką Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

 • druhna Aleksandra Doniec
 • druhna Anna Dzieża
 • druhna Wiktoria Czekaj
 • druhna Patrycja Pietraszewska
 • druhna Gabriela Machnik
 • druhna Elżbieta Machnik
 • druh Jan Niedospiał
 • druh Jakub Dzieża
 • druh Konrad Dzieża

Po zakończeniu ceremonii dekoracji druhów z OSP Marszowice głos zabrał Prezes tej jednostki druh Stanisław Kułaga, który przybliżył zebranym historię i dzień dzisiejszy działającej od 1953 roku jednostki strażackiej w Marszowicach.
Następnie po wystąpieniu Prezesa OSP Marszowice S. Kułagi głos zabrali: Komendant Wojewódzki PSP st. brygadier S. Nowak, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP druh Leszek Zięba, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pan Łukasz Smółka, Komendant Miejski PSP - mł. brygadier Artur Nosek, w imieniu st. brygadiera Adama Domagały Pani Anna Maj , Starosta Powiatu Krakowskiego Pan Józef Krzyworzeka oraz Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pan Marek Jamborski. W swoich wystąpieniach złożyli Oni serdeczne podziękowania członkom naszych gminnych jednostek OSP za Ich dotychczasową ofiarną i pełną poświęcenia służbę oraz przekazali życzenia wszelkiej pomyślności z okazji Ich święta.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »