To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.03.2017.


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

PODPISANE UMOWY:

Dnia 23 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zostały podpisane umowy na realizację pięciu zadań:

  • „Przebudowa drogi gminnej (K 600347) relacji Czulice „ do Krakowa” - koszt zadania: 251 404, 96 zł. (brutto),
  • „Przebudowa drogi gminnej (K 600278) relacji Goszyce – Marszowice” - koszt zadania: 308 540, 28 zł. (brutto),
  • „Przebudowa drogi gminnej (K 600298) relacji Łososkowice - Biórków” - koszt zadania: 229 002, 64 zł. (brutto),
  • „Przebudowa drogi gminnej (K 600313) relacji Prusy – Lubocza” - koszt zadania: 85 398, 05 zł. (brutto),
  • „Przebudowa istniejącej drogi gminnej (K 600292) relacji Skrzeszowice Szczepanowice ” - koszt zadania: 468 311, 91 zł. (brutto),

W ramach realizacji operacji pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Czulice, (K600347), Goszyce – Wilków (K600278), Łososkowice (K600298), Prusy (K600313) i Skrzeszowice (K600292) na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.
Wykonawcą, ww. robót drogowych, wybranym w drodze postępowania przetargowego, zostało Przedsiębiorstwo „PRODIM” Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie ul. Katowicka 20/22.
Termin realizacji ww. operacji – do końca czerwca 2017 r.

Również tego samego dnia tj. 23 marca 2017 r. podpisana została w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca umowa na: „pełnienie pełnego/kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniem:„Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Czulice, (K600347), Goszyce – Wilków (K600278), Łososkowice (K600298), Prusy (K600313) i Skrzeszowice (K600292) na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”
Umowa zawarta została z Przedsiębiorstwem: Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie „PROSTA – PROJEKT” z siedzibą w Chmielniku ul. Kielecka 37.
Koszt realizacji ww. zadania wynosi: 10 947,00 zł (brutto).
Termin wykonania zadania – do 30 czerwca 2017 r
Niniejsza usługa objęta jest także dofinansowaniem z „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »