To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
17.02.2017.

Zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2017 r. (tj. środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXV Sesji Rady Gminy.

2. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z Uchwałą Nr XXV/190/2017 z dnia 25.01.2017 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

5. Przyjęcie kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

6. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na Kierownika GOPS.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwaę Nr XI/69/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21.10.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »