To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


"Skrzydła Dobroci 2016"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.02.2017.

W piątek 27 stycznia 2017 r. w Karczmie „Cekierówka”, odbyła się II już finałowa Gala Plebiscytu „Skrzydła Dobroci”, którego organizatorem są Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Podczas Gali wręczono honorowe statuetki osobom, instytucjom, firmom i organizacjom pozarządowym szczególnie zaangażowanym w różnorakie formy działalności na rzecz mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Patronat nad Plebiscytem „Skrzydła Dobroci” 2016 objęli Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa oraz Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pan Marek Jamborski.

Przybyli na tegoroczną Galę Goście, wśród których byli m.in. wspomniany już powyżej Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, Radny Sejmiku Małopolskiego dr nauk med. Pan Wojciech Skucha, Radny Powiatu Krakowskiego Pan Krzysztof Malik, Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją Pani Anna Szymczyk – Sierak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Elżbieta Turek, Radni i Sołtysi, Dyrektorzy placówek oświatowych, Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawiciele organizacji pozarządowych i klubów sportowych oraz reprezentanci lokalnego biznesu powitani zostali przez Panie: Małgorzatę Doniec - Przewodniczącą Rady Gminy, Jadwigę Łach – Przewodniczącą Komisji Oświaty oraz Katarzynę Konewecką – Hołój – Radną Gminy, a zarazem Przewodniczącą Stowarzyszenia „Piękne Anioły”. Po zakończonym powitaniu Gości, głos zabrała Pani Małgorzata Doniec, która odczytała zebranym specjalny list, skierowany do organizatorów Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Kozaka, w którym podkreślał On znaczenie tego rodzaju inicjatyw, jak Plebiscyt „Skrzydła Dobroci”, dla rozwoju i kształtowania poczucia wspólnoty w lokalnej społeczności, a także promowania działalności prospołecznej.
Tegorocznych Laureatów, spośród wielu zgłoszonych przez naszych mieszkańców kandydatur, wyłoniła Kapituła Plebiscytu, w skład której weszli: Pan dr Wojciech Skucha – Radny Sejmiku Małopolskiego, Pani Ewa Tyrpa – redaktor „Dziennika Polskiego”, Pani Łucja Nagacz – Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych, Pani Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Katarzyna Konewecka – Hołój – Radna, Przewodniczącą Stowarzyszenia „Piękne Anioły” oraz Pan Michał Gomółka – Radny Gminy. Symboliczne statuetki „Skrzydła Dobroci” przyznane zostały w czterech kategoriach: „Wyróżnienie za całokształt działalności i pracy zawodowej”, ”Bohaterowie Roku”, „Inicjatywa społeczna na rzecz promocji lub poprawy życia w naszej gminy”, „Przedsiębiorca Roku”. Kapituła, po długotrwałych obradach zdecydowała się przyznać po dwa wyróżnienia. Ostatecznie Laureatami II edycji Plebiscytu „Skrzydła Dobroci” zostali:
W kategorii: Wyróżnienie za całokształt działalności i pracy zawodowej:

  • Pan Edward Juszczyk – działacz społeczny, radny kilku kadencji, członek Zarządu Gminy, członek Zarządu Związku Emerytów i Rencistów, aktywnie działający m.in. w Społecznym Komitecie Budowy Wodociągów i Gazyfikacji gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
  • Pani Zofia Rączka – poetka, działaczka społeczna i kulturalna, przez wiele lat kierująca działalnością Gminnego Ośrodka Kultury, inicjatorka wielu akcji, których celem było zachowanie „skarbów” Naszej lokalnej kultury oraz i promocja twórców ludowych działających w naszej gminie. To Pani Zofia była inicjatorem m.in. wydania antologii twórczości naszych lokalnych artystów oraz założenia Galerii „Trzy sztuki”.

W kategorii: Bohater Roku:

  • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w imieniu których Statuetkę odebrał Komendant Gminny OSP druh Andrzej Szwajca,
  • Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Goszcza, w imieniu której Statuetkę odebrał Naczelnik OSP Goszcza druh Łukasz Dutkiewicz.

W kategorii: Inicjatywa społeczna na rzecz promocji lub poprawy życia w naszej gminy:

  • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzież „Szansa”, działające przy gimnazjum w Luborzycy, w imieniu którego Statuetkę odebrała Pani Anna Kramarz – Prezes Stowarzyszenia
  • Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmyrzów – Luborzyca „Kolibaby”, w imieniu którego Statuetkę odebrały wspólnie Panie: Renata Wiss, była Przewodnicząca Stowarzyszenia i Katarzyna Wcisło – Nowak, obecnie kierująca jego działalnością.

W kategorii: Przedsiębiorca Roku:

  • Firma „VIBROBET Zębala, Kudlańska Sp. j”, w imieniu której Statuetkę odebrała Pani Katarzyna Kudlańska
  • Firma „IN SPE Marek Witas Sp. z o.o” w imieniu której Statuetkę odebrał Pan Marek Witas

Po zakończeniu ceremonii wręczenia Statuetek „Skrzydła Dobroci” 2016, wszystkim Laureatom, a także organizatorom Galii serdeczne gratulacje, a przede wszystkim podziękowania złożyli Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan dr Wojciech Skucha oraz Wójt Gminy Pan Marek Jamborski.
Z kolei wszystkim, którzy wsparli organizację II Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobroci”, a to władzom samorządowym Województwa Małopolskiego i gminy Kocmyrzów-Luborzyca, firmie „Barwa” oraz karczmie „Cekierówka” podziękowania złożyła Pani Katarzyna Konewecka-Hołój.

Warto podkreślić, iż podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku, także i w tym roku organizatorzy Gali nie zapomnieli o artystycznym wymiarze tej uroczystości, który zapewnił znakomity występ młodej wokalistki Wiktorii Doniec, od dawna będącej już „gwiazdą” wielu imprez organizowanych w naszej gminie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »