To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.01.2017.
Zawiadamiam, e w dniu 25 stycznia 2017 r. (tj. roda) o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbdzie si XXV Sesja Rady Gminy. Porzdek obrad:
  1. Przyjcie protokou z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy.
  2. Podjcie uchway w sprawie projektu dostosowania sieci szk podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
  3. Podjcie uchway w sprawie zamiaru likwidacji Szkoy Podstawowej w Maciejowicach.
  4. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
  5. Podjcie uchway w sprawie zmiany uchway Nr XIII/92/2015 z dnia 29.12.2015 r.
  6. Zmiany uchway budetowej na rok 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.
  7. Interpelacje i zapytania Radnych.
  8. Sprawy biece i wolne wnioski.
/-/ mgr Magorzata Doniec
Przewodniczca Rady Gminy
Kocmyrzw-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »