To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego


Projekty planowane do realizacji z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020.

Nowy okres programowania Unii Europejskiej to nowe wyzwania dla naszego Samorzdu i gmin ociennych miasta Krakowa oraz moliwo realizacji projektw w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Z uwagi na powizania funkcjonalne, walory ekonomiczne i spoeczne, dla Miasta Krakowa i jego obszaru funkcjonalnego w celu wsplnego ubiegania si o wsparcie z funduszy europejskich zostaa wyodrbniona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020 specjalna alokacja finansowa.
Dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego zostao powoane Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, ktre od czerwca roku 2014 dziaa na rzecz rozwoju stowarzyszonych gmin tj. Krakowa i otaczajcych go 14 gmin: Biskupice, Czernichw, Igoomia-Wawrzeczyce, Kocmyrzw-Luborzyca, Liszki, Michaowice, Mogilany, Niepoomice, Skawina, witniki Grne, Wieliczka, Wielka Wie, Zabierzw oraz Zielonki.

Projekty realizowane w formule ZIT to inwestycje o znaczeniu strategicznym dla regionu, wprowadzone zostay na list projektw zidentyfikowanych i oceniane s w trybie pozakonkursowym. Ich realizacja jest niezmiernie wana z uwagi zaoone do osignicia cele i wskaniki opisane w opracowanym i przyjtym Uchwa przez gminy Stowarzyszenia dokumencie w postaci Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekty w ramach ZIT ktre realizowane bd na terenie naszej gminy to:

Tytu projektu Planowany koszt /PLN/ Wkad UE /PLN/ Wkad wasny /PLN/ Lata realizacji
Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca /budynki w iloci 7-miu obiektw planowane do termomodernizacji to Przedszkole Samorzdowe w Dojazdowie, SP w Goszczy, SP w Maciejowicach ( budynki owiatowe wyposaone bd w OZE), ponadto remiza OSP w Goszczy, remiza OSP w uczycach i wietlica wiejska w Zastowie/. 1 414 448 761 683
60 % kosztw kwk
652 765 2018-2019
Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania, wymiana piecw starego typu /projekt obejmuje dofinansowanie do wymiany 311 starych piecw wglowych na piece nowej generacji na paliwa gazowe lub na biomas. Dziaanie skierowane do mieszkacw gminy/. 4 496 946 4 429 532
98,5 % kosztw kwk
67 414 2017-2019
Budowa parkingw „parkuj i jed” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdu linii Krakw-Miechw-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzw-Luborzyca /projekt obejmuje budow 5-ciu parkingw przy stacjach PKP w Baranwce, Goszczy, uczycach i Zastowie oraz w centrum gminy, cznie 275 miejsc postojowych, stojaki dla rowerw oraz niezbdna infrastruktura techniczna, w tym owietlenie i monitoring. 6 243 851 5 282 157
85 % kosztw kwk
961 694 2018-2019
Budowa Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposaeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbirki odpadw) /realizacja projektu polega bdzie na utwardzeniu placu, wyposaeniu w kontenery i pojemniki do czasowego gromadzenia odpadw, ogrodzeniu i zagospodarowaniu zieleni oraz ustawienie gotowych moduw /kontenerw na potrzeby socjalno- administracyjne. 669 412 569 000
85 % kosztw kwk
100 412 2018
Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca /w wyniku realizacji projektu zebrano z posesji blisko 182 tony wyrobw azbestowych pochodzcych z demontau pokry dachowych budynkw nalecych do osb prywatnych/ - projekt zrealizowany (w trakcie rozliczania). 60 000 51 000
85 % kosztw kwk
12 379 2017