Zmiana przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.12.2016.

Do podstawowych obowiązków posiadaczy zwierząt należą:

  • zgłoszenie się do ARiMR w celu uzyskania numeru producenta
  • rejestracja siedziby stada
  • prawidłowe oznakowanie zwierząt i zgłoszenie ich do rejestru
  • zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych
  • prowadzenie księgi rejestracji w każdej siedzibie stada, odrębnej dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oznakowanych
  • prowadzenie spisu bydła, owiec, kóz i świń w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Ulotka: PDF - 667 kB

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »