To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Ogłoszenie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.12.2016.

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania wniosków /opinii do projektu rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Wnioski lub opinie należy kierować pocztą elektroniczną na adres: fundusze@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl za pomocą załączonego formularza (PDF - 92 kB, DOC - 28 kB) lub pocztą tradycyjną na adres : Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97; 32-010 Luborzyca (z dopiskiem na kopercie „Konsultacje-NGO”) w terminie : od dnia 16. 12. 2016 r. do dnia 23 .12. 2016 r.

W załączeniu:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »