To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


"Skrzydła Dobroci" 2016
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.12.2016.
Już po raz drugi Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca organizują Plebiscyt „Skrzydła Dobroci”, którego celem jest uhonorowanie osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz mieszkańców naszej gminy. Patronat nad tegoroczną II Edycją Plebiscytu„Skrzydła Dobroci” objął Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa.

Poniżej przedstawiamy Państwu Regulamin II Edycji Plebiscytu i zachęcamy do zgłaszania kandydatur.

REGULAMIN II EDYCJI PLEBISCYTU
"SKRZYDŁA DOBROCI"

 1. Organizatorami plebiscytu są: Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu;
 2. Data zgłaszania kandydatów 1-31 grudzień 2016 r.;
 3. Miejsce składania zgłoszeń: Biuro Rady Gminy pok. 33, mailowo: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl;
 4. Osoba zgłaszająca kandydata może podać swoje dane lub zachować anonimowość;
 5. Kandydatem może być każda osoba prywatna lub instytucja z terenu naszej gminy;
 6. W zgłoszeniu należy podać:
  • dane osoby prywatnej /imię, nazwisko, adres, telefon/ lub organizacji (stowarzyszenia ludzi) /nazwa, adres, telefon/
  • opis kandydata, w którym należy ująć jaką działalność społeczną prowadzi lub opisać czyn godny pochwały, uznania,
  • należy zaznaczyć od jakiego czasu kandydat zajmuje się działalnością na rzecz innych,
  • określić należy zasięg działalności, ile osób skorzystało z jego pomocy
  • konieczne jest podanie danych osoby lub instytucji, która może potwierdzić działalność kandydata
 7. Wyróżnienia zostaną przyznane w następujących kategoriach:
  I. BOHATER ROKU /osoba lub zespół ludzi, która dokonała jednorazowego czynu, który znacznie wpłynął na życie innych ludzi/
  II. PRZEDSIĘBIORCA ROKU
  III. INICJATYWA SPOŁECZNA NA RZECZ PROMOCJI LUB POPRAWY ŻYCIA NA TERENIE NASZEJ GMINY
  IV. WYRÓŻNIENIE ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI I PRACY ZAWODOWEJ /nauczyciele, lekarze, założyciele lokalnych grup społecznych, przedstawiciele zrzeszeń itp/
 8. Kapituła Plebiscytu:
  • Wojciech Skucha- dr nauk med., Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
  • Ewa Tyrpa – redaktor „Dziennika Polskiego”
  • Katarzyna Konewecka-Hołój- Radna Gminy, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Piękne Anioły”
  • Łucja Nagacz – Radna Gminy, Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych
  • Jadwiga Łach – Radna Gminy, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
 9. Kapituła Plebiscytu w dniach 9-11 stycznia 2017 r. dokona jego rozstrzygnięcia.
 10. Wręczenie statuetek odbędzie się podczas uroczystej gali w dniu 27 stycznia 2017 r.;
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »