To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Informacja o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.12.2016.

Informacja o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Baranówka, gm. Kocmyrzów-Luborzyca

Na podstawie §12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że w dniu 22 listopada 2016r., o godz. 9.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbył się pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 373/4 o pow. 1,3623 ha w miejscowości Baranówka.

  1. Przetargiem objęta została nieruchomość oznaczona jako działka nr 373/4 o pow. 1,3623 ha objęta KW nr KR1P/00138379/8, położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem ZP – Tereny zespołów dworsko – parkowych. Zespół dworski zlokalizowany na działce ew. nr 373/4 składa się z budynku głównego, budynku drewnianego oraz drzewostanu.
  2. Cena wywoławcza wynosiła: 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2016r., poz. 710).
  3. Do udziału w przetargu nie przystąpiła żadna osoba fizyczna ani podmiot posiadąjcy osobowość prawną.
  4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – w wyniku przeprowadzonego przetargu nie wyłoniono żadnego nabywcy,.

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
(-) Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »