To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
24.11.2016.

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2016 r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXII Sesji Rady Gminy.

2. Spotkanie z Panem Wojciechem Skuchą - Radnym Województwa Małopolskiego w sprawie ustalenia form współpracy z Samorządem Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczacych Komisji Rady o pracy między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy i nadania jej statutu.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rejonie działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o.

8. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dojazdów.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Uchwały Nr XIV/102/2016 oraz Uchwały Nr XIV/103/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

12. Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla jednostki OSP w Łososkowicach.

13. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.

14. Interpelacje i zapytania Radnych.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »