To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.10.2016.

18 października 2016 r.(wtorek) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się XXII Sesja Rady Gminy. Rozpoczęła się ona od podsumowania akcji „Zwalniam przy szkole”, która została przeprowadzona w naszej gminie 26 września br., z inicjatywy Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Podsumowania dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Doniec, a uzupełnieniem Jej wystąpienia była przedstawiona obecnym na Sesji relacja telewizyjna z akcji „Zwalniam przy szkole”, przygotowana przez TVP Kraków.

Akcję tą poprzedził konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych na plakat promujący tematykę bezpieczeństwa na drodze. Konkurs przeprowadzony został w dwu etapach. W pierwszym każda ze szkół uczestniczących w konkursie wyłoniła trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymali nagrody sportowe. Następnie wyróżnione w szkołach prace zostały przekazane do Urzędu Gminy, gdzie oceniała je specjalna gminna komisja konkursowa w składzie: Pani Ania Szymczyk-Sierak, Pan Paweł Gibowski, Pani Magdalena Rogozik oraz Pan Michał Gomółka. Zwycięzcą Konkursu został Michał Królik – uczeń klasy III SP w Goszczy, któremu nagrodę główną, w postaci roweru, wręczyli przedstawiciele Policji w osobach Kierownika Referatu Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie Pana Łukasza Hebdy oraz Kierownika Prewencji Komisariatu Policji w Słomnikach Pana Pawła Piksy. Warto dodać, iż nagrodzony plakat, wykonany przez Michała plakat został już wydrukowany i zawiśnie na tablicach ogłoszeń na terenie naszej gminy.
Komisja konkursowa wyróżniła również prace: Sary Siudek uczennicy klasy IV SP Kocmyrzów I, której nagrodę (rolki) wręczyły Panie: Małgorzata Sokołowska reprezentujące firmę DPD Polska i Katarzyna Kudlańska, współwłaścicielka firmy „Vibrobet”oraz Natalii Sowy uczennicy klasy VI SP Kocmyrzów I, której nagrodę (hulajnogę) wręczył Pan Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zakończeniem podsumowania akcji „Zwalniam przy szkole” były podziękowania przekazane zaproszonym Gościom za wsparcie działań na rzecz zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół. W dalszej części obrad głos zabrał Pan Konrad Szymacha - przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, który przedstawił Radzie informację na temat programu „Dobry Czas na Biznes”. Jak powiedział Pan K. Szymacha: „ ... program ten skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 30 lat. W programie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne oraz bezrobotne. Wysokość bezzwrotnej dotacji opiewa na kwotę 24 500 zł. Działalność gospodarczą należy prowadzić przez 1, 5 roku”. W kolejnym punkcie, realizowanego przez Radę porządku obrad, głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który przedłożył zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy XXI a XXII Sesją Rady Gminy. Po zakończeniu wystąpienia Pana Wójta głos zabrała Pani Anna Szymczyk-Sierak - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty, która przedstawiła Radnym i Sołtysom prezentację multimedialną zawierającą informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2015/2016. W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy uchwaliła rezolucję w sprawie zmiany nazwy węzła drogi ekspresowej w miejscowości Zastów. Zgodnie z jej treścią węzeł ten winien otrzymać nazwę „węzeł Zastów” zamiast dotychczas proponowanej nazwy „węzeł Raciborowice”. Następnie Radni poprzez podjęcie uchwały wyrazili opinię dotyczącą do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków.
Kolejne z podjętych podczas obrad XXII Sesji Rady Gminy uchwał to uchwały:

  • zmieniająca uchwałę nr XIX/110/04 z dnia 19.07.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
  • w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla jednostki OSP w Goszycach,
  • w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Małopolskiego
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.

Posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących i wolne wnioski.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »