To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.10.2016.
Zawiadamiam, e w dniu 18 padziernika 2016 r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XXII Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

 1. Podsumowanie akcji „Zwalniam przy szkole” i wrczenie nagrd w konkursie na plakat.
 2. Przyjcie protokou z poprzedniej XXI Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
 4. Informacja o stanie realizacji zada owiatowych na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca za rok szkolny 2015/2016.
 5. Uchwalenie rezolucji w sprawie zmiany nazwy wza drogi ekspresowej w miejscowoci Zastw.
 6. Wyraenie opinii do projektu uchway Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krakw.
 7. Podjcie uchway zmieniajcej uchwa nr XIX/110/04 z dnia 19.07.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
 8. Podjcie uchway w sprawie udzielenia dotacji z budetu gminy dla jednostki OSP w Goszycach.
 9. Przekazania rodkw na Fundusz Wsparcia Policji Wojewdztwa Maopolskiego.
 10. Zmiany uchway budetowej na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.
 11. Informacja o zoonych owiadczeniach majtkowych.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Sprawy biece i wolne wnioski.

/-/ mgr Magorzata Doniec
Przewodniczca Rady Gminy
Kocmyrzw-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »