To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
30.08.2016.

Zawiadamiam, że w dniu 2 września 2016 r. /piątek/ o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XX Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
  5. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Krakowskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2161K Kocmyrzów-Słomniki".
  6. Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla jednostki OSP w Skrzeszowicach.
  7. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.
  8. Interpelacje i zapytania Radnych.
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »