To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Centrum Kultury i Promocji

Dyrektor - mgr Agnieszka Brodowska

Baranwka 6
32-010 Kocmyrzw
www.CKiP.pl

tel./fax 012 387-18-11
e-mail ckip@ckip.pl

 

Podstawa prawna dziaalnoci:

  • Statut nadany Uchwa Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca Nr XXVII/149/2000 z dnia 13 listopada 2000 r.
  • Wpis do Ksigi Rejestrowej Instytucji Kultury Nr 4011/1/92 Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.

Podstawowym celem dziaalnoci CKiP jest zgromadzenie
w nim jak najwikszej iloci osb,ktre chc zajmowa
si amatorsk dziaalnoci i utworzenie im optymalnych warunkw do dziaania.

Pragniemy,aby CKiP by otwarty na nowe czsto niekonwencjonalne formy pracy i twrczoci.

Staramy si aby CKiP sta si te miejscem spotka nie tylko tych, ktrzy aktywnie zajmuj si twrczoci ale rwnie tych, ktrzy s jej odbiorcami, mionikami i w ten sposb bior udzia w yciu kulturalnym Gminy Kocmyrzw Luborzyca.

Dymy do tego, aby pomieszczenia CKiP zawary w sobie ca gam gatunkw form pracy Kulturalnej,aby nasza placwka daa kademu moliwo kontaktu z tym co najbardziej wartociowe w caym dorobku Kultury jak rwnie sprbowaniu wasnych si w pracy twrczej.

Oczekujemy,e wachlarz propozycji CKiP sprawi, i bdzie to miejsce chtnie odwiedzane,zarwno przez publiczno jak i twrcw,a spotkania jednych i drugich dadz obu stronom wiele satysfakcji i wrae jakie niesie ze sob Kultura i kontakt ze sztuk.

Dziaalno kulturalna to dziaalno polegajca na tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie dbr kultury.

Zgodnie z ustaw z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej jednostki samorzdu terytorialnego organizuj dziaalno kulturaln, tworzc samorzdowe instytucje kultury, dla ktrych prowadzenie takiej dziaalnoci jest podstawowym celem statutowym.

W Gminie Kocmyrzw - Luborzyca dziaaj obecnie dwie samorzdowe instytucje kultury: