To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.06.2016.
Zawiadamiam, e w dniu 6 czerwca 2016 r. /poniedziaek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XVIII Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

 1. Przyjcie protokou z poprzedniej XVII Sesji Rady Gminy.
 2. Informacje Przedstawicieli Starostwa Powiatu Krakowskiego nt dziaa podejmowanych na terenie Gminy.
 3. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
 4. Podjcie uchway w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
 5. Podjcie uchway w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoci Sadowie.
 6. Podjcie uchway w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu gminy.
 7. Podjcie uchway w sprawie wyraenia zgody na kierowanie mieszkacw Gminy do rodowiskowego Domu Pomocy Spoecznej w miejscowoci Miocice.
 8. Podjcie uchway w sprawie wyraenia zgody na kierowanie mieszkacw Gminy do rodowiskowego Domu Pomocy Spoecznej w Krakowie przy ul. Jzefa 1.
 9. Podjcie uchway w sprawie wprowadzenia zmian w budecie gminy na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy biece i wolne wnioski.

/-/ mgr Magorzata Doniec
Przewodniczca Rady Gminy
Kocmyrzw-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »