To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.04.2016.
Zawiadamiam, e w dniu 29 kwietnia 2016 r. /pitek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XVII Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

 1. Przyjcie protokou z poprzedniej XVI Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
 3. Prezentacja nt. inwestycji, funduszy i projektw realizowanych przez Gmin.
 4. Prezentacja nt. dziaalnoci CKiP.
 5. Informacja Radnych Powiatu Krakowskiego oraz przedstawicieli Rady Powiatowej MIR.
 6. Podjcie uchway w sprawie przyjcia Strategii Zrwnowaonego Rozwoju Gminy na lata 2016-2020.
 7. Podjcie uchway w sprawie wyraenia zgody na nabycie od PKP dziaek pooonych w Kocmyrzowie.
 8. Podjcie uchway w sprawie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynku pooonym w Goszczy.
 9. Podjcie uchway w sprawie przekazania rodkw finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 10. Podjcie uchway w sprawie zmiany uchway dotyczcej uchwalenia Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
 11. Podjcie uchway w sprawie wprowadzenia zmian w budecie gminy na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.
 12. Przyjcie rezolucji w sprawie podjcia dziaa umoliwiajcych szybk realizacj przebudowy Drogi Wojewdzkiej 776 na odcinku ul. Kocmyrzowskiej.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Sprawy biece i wolne wnioski.

/-/ mgr Magorzata Doniec
Przewodniczca Rady Gminy
Kocmyrzw-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »