To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
25.02.2016.

Dnia 18 lutego 2016 r. (czwartek) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbyło się posiedzenie XV Sesji Rady Gminy. Rozpoczęło je, zgodnie z obowiązującą procedurą, przyjęcie przed Radę porzadku obrad i zatwierdzenie protokołu z poprzedniej XIV Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie obrad, Wójt Gminy, Pan Marek Jamborskii przedstawił szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy XIV a XV Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu Pana Wójta, informację o pracy Stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie, przdłożyli Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Pani Jadwiga Łach oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Raźny.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja nad podjęciem przez Radę uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru likwidacji przez wygaszenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łososkowicach. W dyskusji, którą rozpoczęło wystąpienie wprowadzające Pani Małgorzty Doniec - Przewodniczącej Rady Gminy, głos zabierali Radni naszej gminy, Pani Anna Szymczyk - Sierak - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty oraz obecni na Sesji mieszkańcy Skrzeszowic i Łososkowic. Ostatecznie, w wyniku głosowania, Rada Gminy przy jednym głosie przeciwnym podjęłą uchwałę o zamiarze likwidacji przez wygaszanie z dniem 31 sierpnia 2021 roku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łososkowicach. W dalszej części obrad XV Sesji Rady Gminy podjęte zostały następujące uchwały: - w sprawie regulacji wynagrodzenia Sołtysów Gminy Kocmyrzów - Luborzyca za wykonywaną przez nich pracę, jako organu wykonawczego Jednoatek Pomocniczych Rady Gminy Kocmyrzow - Luborzyca, - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałnia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020, - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Wojewódzrwu Małopolskiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 776 w miejscowościach Luborzyca, Pietrzejowice i Rawałowice.Posiedzenie XV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca zakończyły, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, interpelacje i omówienie spraw bieżących.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »