To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych.

Przypominamy mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o całkowitym zakazie spalania odpadów komunalnych w piecach i kotłowniach domowych, jak również na powierzchni ziemi.
Paląc śmieci uwalnia się do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez ludzi. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później mogą dać o sobie znać np. w postaci chorób nowotworowych.

Zakaz spalania dotyczy w szczególności:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon,
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb i worków.

Zakaz spalania odpadów wynika z treści ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca”. Zgodnie art. 71 ustawy o odpadach: „kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny do 5 tyś. złotych”. Spalanie śmieci jest nie tylko niezgodne z prawem, ale również bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Podczas palenia odpadów komunalnych, wydziela się nie tylko nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim niezwykle szkodliwe i trujące substancje.
Dym powstający podczas spalania odpadów zawiera niebezpieczny dla ludzi i zwierząt tlenek węgla, drażniący tlenek azotu oraz dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór i rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Spalane w domowych piecach śmieci powodują przy tym osadzanie się w przewodach kominowych sadzy, której nadmiar może prowadzić do zapalenia się przewodu kominowego i pożaru budynku.

W piecu domowym można spalać:

 • węgiel, koks,
 • drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi,
 • odpady z kory i korka,
 • papier, tekturę i karton – pod warunkiem że nie są pokryte impregnatem, folią lub farbą.