To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


I Gala "Skrzydła Dobroci"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.01.2016.

Po raz pierwszy w historii naszej gminy, z inicjatywy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, w piątek 8 stycznia 2016 r. w Karczmie "Cekierówka", odbyła się uroczysta Gala „Skrzydła Dobroci”, podczas której wręczono honorowe statuetki osobom, instytucjom, firmom i organizacjom, szczególnie zaangażowanym w działalność charytatywną i wolontariat na rzecz mieszkańców naszej gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Przybyłych na Galę Gości, wśród których byli m.in. Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, Radni i Sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, powitała Pani Jadwiga Łach – Przewodnicząca Komisji Oświaty. Po powitaniu, głos zabrała Pani Małgorzata Doniec - Przewodnicząca Rady Gminy, która przybliżyła obecnym ideę, która przyświecała inicjatorom Galii „Skrzydła Dobroci”. A jest nią: „promowanie wolontariatu i wszelkich form działalności charytatywnej na rzecz ludzi pokrzywdzonych przez los, poprzez uhonorowanie tych osób i instytucji, które często od lat niosą pomoc osobom, jakie znalazły się w trudnej sytuacji życiowej”. Tegorocznych Laureatów i ich działalność przybliżyła zebranym Pani Katarzyna Konewecka – Hołój, a symboliczne statuetki „Skrzydła Dobroci” wręczyli Im wręczyli członkowie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Laureatami „Skrzydeł Dobroci” 2015 zostali:

  • Pani Krystyna Morąg z Luborzycy, od wielu lat kierująca działalnością Kola „Caritas” przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Luborzycy. Osoba wyjątkowo skromna, całkowicie zaangażowana w niesienie pomocy potrzebującym m.in. poprzez liczne akcje charytatywne („Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Podziel się Wielkanocną Radością”),
  • Pan Adam Wójcik - sołtys Wilkowa, człowiek zaangażowany w działalność społeczną, organizator szeroko rozumianej akcji pomocy charytatywnej dla jednej z rodzin w Wilkowie, która straciła dorobek swego życia w wyniku tragicznego pożaru,
  • Firma „EKLER” z Baranówki, w imieniu której Statuetkę odebrał współwłaściciel Pan Tadeusz Filipek, uhonorowana została m.in. za wieloletnie wspieranie działalności szkół i organizacji społecznych działających w gminie, za pomoc młodzieży, która w klubie sportowym „Ekler” może rozwijać swoje pasje i pożytecznie spędzać czas,
  • Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Kocmyrzowie, w imieniu którego Statuetkę odebrała Pani Dyrektor Sabina Sitko, uhonorowany m.in. za stałe wspieranie licznych akcji charytatywnych w naszej gminie, za pomoc udzielaną szkołom i organizacjom pozarządowym,
  • Koło Wolontariatu Gimnazjum w Luborzycy,w imieniu którego Statuetkę odebrała Pani Dyrektor Jolanta Wątorczyk, za udział i organizację w licznych akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących, a także za udział i uzyskanie tytułu Laureata w Projekcie „ Mieć Wyobraźnie Miłosierdzia”,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy, w imieniu którego Statuetkę odebrała Pani Kierownik Elżbieta Turek, za 25 lat pracy na rzecz dobra tych mieszkańców naszej gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, pracy wymagającej poświęcenia, odwagi, a przede wszystkim „otwartego serca”.

Po zakończeniu ceremonii wręczenia Statuetek „Skrzydła Dobroci”, wszystkim Laureatom serdeczne gratulacje, a przede wszystkim podziękowania złożył Wójt Gminy Pan Marek Jamborski. Ostatnim akcentem tegorocznej, pierwszej Gali „Skrzydła Dobroci” był recital wyjątkowo utalentowanej wokalistki naszego Centrum Kultury Gabrysi Świerczek.

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »