To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.12.2015.
Zawiadamiam, e w dniu 29 grudnia 2015 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XIII Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

  1. Przyjcie protokou z poprzedniej, XII Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
  3. Zmiany uchway budetowej na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.
  4. Uchwalenie budetu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.
  5. Podjcie uchway w sprawie przyjcia „Programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca wraz ze szczegow inwentaryzacj”.
  6. Podjcie uchway w sprawie szczegowych warunkw przyznawania i odpatnoci za usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze, z wyczeniem specjalistycznych usug opiekuczych dla osb z zaburzaniami psychicznymi oraz szczegowych warunkw czciowego lub cakowitego zwolnienia od opat, jak rwnie trybu ich pobierania.
  7. Podjcie uchway w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca na rok 2016.
  8. Interpelacje i zapytania Radnych.
  9. Sprawy biece i wolne wnioski.

/-/ mgr Magorzata Doniec
Przewodniczca Rady Gminy
Kocmyrzw-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »