To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zużyty sprzęt elektryczny
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2015.

Zgodnie z obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o udostępnianiu informacji nt. znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, poniżej w tabeli zamieszczony jest wykaz takich przedsiębiorców.

Punkty sprzedaży przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

PRZY ZAKUPIE NOWEGO SPRZĘTU - 1 za 1 tego samego rodzaju

Lp.

Punkt zbiórki na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca

1.

Luborzyca 85
32-010 Luborzyca

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych

Lp.

Punkt zbiórki na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca

1.

Przy prywatnych posesjach podczas zbiórki zużytych urządzeń RTV i AGD

2

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie
w każdą sobotę w godz. 10-14