To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Działalność regulowana
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2015.
  • Wykaz firm wywożących odpady komunalne posiadające wpis do rejestr działalności regulowanej - PDF
  • Wykaz firm świadczących wywóz nieczystości ciekłych - posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - PDF
  • Wykaz firm posiadających zezwolenie wójta gminy na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - PDF