Działalność regulowana
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2015.
  • Wykaz firm wywożących odpady komunalne posiadające wpis do rejestr działalności regulowanej - PDF
  • Wykaz firm świadczących wywóz nieczystości ciekłych - posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - PDF
  • Wykaz firm posiadających zezwolenie wójta gminy na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - PDF