To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2015.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

PUK van Gansewinkel Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

30-740 Kraków, ul. Półłanki 64

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych 32-620 Trzebinia, ul. Piłsudskiego

Agencja Komunalna Sp. z o.o. ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze

MIKI Recykling Sp. zo.

30-841 Kraków

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Opakowania ze szkła

Zakład segregacji odpadów zbieranych selektywnie i zmieszanych Barycz, ul. Krzemieniecka 40, Kraków

Szkło

Tworzywa sztuczne

Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych,31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1

Odpady wielkogabarytowe

Urządzenia zawierające freon

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 200135

GEOMAR RECYKLING

30-898 Kraków, ul. Drożdżowa 5

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania ze szkła

PHU EKOPARTNER Andrzej Liszka os. Albertyńskie 21/56, 30-740 Kraków

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania ze szkła

Składowisko Odpadów ''Barycz'', ul. Krzemieniecka 40, Kraków

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Gruz ceglany