To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Orkiestra dęta "Kosynierzy"

Orkiestra powstała w 1887 r. z inicjatywy chłopów z Woli Luborzyckiej, wśród których przewodzili Józef i Antoni Kułagowie oraz Wawrzyniec Korcala. Pierwszym patronem działalności orkiestry był ks. Walenty Patkowski – pleban luborzycki w latach 1862-1908.

Obecnie orkiestra liczy ok. 40 członków. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym i religijnym gminy. Działając pod patronatem Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy uczestniczy w Przeglądach, Festiwalach i Konkursach m.in. W Krakowie, Wieliczce, Więcławicach, Proszowicach, Zielonkach - zdobywając czołowe miejsca.

W 2007 roku orkiestra obchodziła Jubileusz 120-lecia. Była to największa plenerowa gminna uroczystość.

Dyrygentem Orkiestry jest Jarosław Ignaszak, Szefem „Kosynierów” - Mariusz Doniec, a Prezesem Andrzej Kawula.