To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
 • Podziay nieruchomoci (RGG 01):

(PDF, 181 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 34 KB)

(PDF, 180 KB)


 • Rozgraniczanie nieruchomoci (RGG 02):

(PDF, 180 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 26 KB)

(PDF, 176 KB)


 • Ustalenie numeru porzdkowego nieruchomoci (RGG 03):

(PDF, 150 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 36 KB)

(PDF, 59 KB)


 • Najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy (RGG 04):

(PDF, 134 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 72 KB)

(PDF, 127 KB)

 
 • za. nr 2:

(DOC, 17 KB)

(PDF, 57 KB)


 • Wydzierawienie gruntu (RGG 05):

(PDF, 117 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 19 KB)

(PDF, 77 KB)


 • Powiadczanie owiadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz powierzchni jego uytkw rolnych (RGG 06):

(PDF, 167 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 30 KB)

(PDF, 91 KB)

 
 • za. nr 2:

(DOC, 19 KB)

(PDF, 57 KB)