Pozostałe organizacje

Działalność organizacji społecznych funkcjonujących na terenie Gminie Kocmyrzów-Luborzyca obejmuje swoim zasięgiem bardzo szeroki i różnorodny zakres działalności. Wśród nich jednymi z najistotniejszych są działania na rzecz zachowania lokalnej tożsamości i tradycji, integracji różnych grup środowiskowych pośród mieszkańców naszej Gminy (np. emeryci i renciści, kombatanci wojenni, młodzież), działania na rzecz wsparcia i pozyskania pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji sytuacji życiowej.

Działające w naszej Gminie organizacje społeczne najczęściej mają charakter stowarzyszeń świeckich bądź religijnych.

Szczególnie znaczącą rolę w życiu naszej Gminy odgrywają takie stowarzyszenia i organizacje jak :