To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Urząd Stanu Cywilnego
 • Rejestracja urodzeń (USC 01):
(PDF, 523 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 12 KB) (PDF, 48 KB)

 • Zawarcie związku małżeńskiego w urzędzie stanu cywilnego i jego rejestracja (USC 02):
(PDF, 760 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 16 KB) (PDF, 52 KB)

 • Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego na wniosek i we wskazanym miejscu (USC 02A):
(PDF, 747 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 25 KB) (PDF, 46 KB)
 
 • zał. nr 2:
(DOC, 16 KB) (PDF, 52 KB)

 • Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym (USC 03):
(PDF, 765 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 16 KB) (PDF, 52 KB)
 
 • zał. nr 2:
(DOC, 27 KB) (PDF, 44 KB)

 • Rejestracja zgonów (USC 04):
(PDF, 325 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 15 KB) (PDF, 67 KB)
 
 • zał. nr 2:
(DOC, 16 KB) (PDF, 52 KB)

 • Oświadczenie o uznaniu dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (USC 05):
(PDF, 293 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 11 KB) (PDF, 60 KB)

 • Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (USC 06):
(PDF, 301 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 11 KB) (PDF, 50 KB)

 • Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (USC 07):
(PDF, 311 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 12 KB) (PDF, 44 KB)

 • Sprostowanie aktów stanu cywilnego (USC 08):
(PDF, 308 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 16 KB) (PDF, 52 KB)

 • Uzupełnienia aktów stanu cywilnego (USC 09):
(PDF, 309 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 16 KB) (PDF, 52 KB)

 • Wpisanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg (USC 10):
(PDF, 537 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 20 KB) (PDF, 82 KB)
 
 • zał. nr 2:
(DOC, 24 KB) (PDF, 82 KB)
 
 • zał. nr 3:
(DOC, 23 KB) (PDF, 81 KB)
 
 • zał. nr 4:
(DOC, 14 KB) (PDF, 49 KB)
 
 • zał. nr 5:
(DOC, 15 KB) (PDF, 52 KB)

 • Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego (USC 11):
(PDF, 767 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 22 KB) (PDF, 67 KB)
 
 • zał. nr 2:
(DOC, 26 KB) (PDF, 69 KB)
 
 • zał. nr 3:
(DOC, 21 KB) (PDF, 67 KB)
 
 • zał. nr 4:
(DOC, 14 KB) (PDF, 49 KB)
 
 • zał. nr 5:
(DOC, 15 KB) (PDF, 53 KB)

 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (USC 12):
(PDF, 527 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 17 KB) (PDF, 72 KB)

 • Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia (USC 13):
(PDF, 537 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 30 KB) (PDF, 55 KB)

 • Jubileusz: długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin (USC 14):
(PDF, 307 KB)

 • Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym (USC 15):
(PDF, 300 KB)
 
 • zał. nr 1:
  (PDF, 83 KB)

 • Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska (USC 16):
(PDF, 1200 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 19 KB) (PDF, 67 KB)

 • Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (USC 17):
(PDF, 302 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 13 KB) (PDF, 86 KB)

 • Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane (USC 18):
(PDF, 536 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 15 KB) (PDF, 52 KB)

 • Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (USC 19):
(PDF, 755 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 13 KB) (PDF, 71 KB)
 
 • zał. nr 2:
(DOC, 11 KB) (PDF, 57 KB)

 • Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej (USC 20):
(PDF, 751 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 13 KB) (PDF, 71 KB)
 
 • zał. nr 2:
(DOC, 11 KB) (PDF, 57 KB)