To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Ewidencja Ludności
 • Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL (USC 21):
(PDF, 969 KB)
 
 • zał. nr 1:
  (PDF, 117 KB)

 • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) (USC 22):
(PDF, 154 KB)
 
 • zał. nr 1:
  (PDF, 68 KB)
 
 • zał. nr 2:
  (PDF, 293 KB)
 
 • zał. nr 3:
(DOC, 12 KB) (PDF, 38 KB)

 • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (nie dotyczy cudzoziemców) (USC 23):
(PDF, 191 KB)
 
 • zał. nr 1:
  (PDF, 1932 KB)
 
 • zał. nr 2:
  (PDF, 67 KB)
 
 • zał. nr 3:
(DOC, 11 KB) (PDF, 37 KB)

 • Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca (USC 24):
(PDF, 387 KB)
 
 • zał. nr 1:
  (PDF, 68 KB)
 
 • zał. nr 2:
(DOC, 12 KB) (PDF, 38 KB)

 • Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca (USC 25):
(PDF, 387 KB)
 
 • zał. nr 1:
  (PDF, 293 KB)
 
 • zał. nr 2:
(DOC, 12 KB) (PDF, 38 KB)

 • Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego cudzoziemca (USC 26):
(PDF, 229 KB)
 
 • zał. nr 1:
  (PDF, 1932 KB)
 
 • zał. nr 2:
  (PDF, 67 KB)
 
 • zał. nr 3:
(DOC, 11 KB) (PDF, 37 KB)

 • Zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej (USC 27):
(PDF, 211 KB)
 
 • zał. nr 1:
  (PDF, 68 KB)
 
 • zał. nr 2:
  (PDF, 293 KB)

 • Wymeldowanie lub anulowanie zameldowania w trybie decyzji administracyjnej (USC 28):
(PDF, 210 KB)

 • Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL (USC 29):
(PDF, 367 KB)
 
 • zał. nr 1:
  (PDF, 52 KB)