To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zawiadomienie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.08.2015.
Zawiadamiam, e w dniu 20 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si X Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

  1. Rozmowa z Panem Pawem Berskim Prezesem Spki MPGO w Krakowie.
  2. Przyjcie protokou z poprzedniej, IX Sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
  4. Podjcie uchway w sprawie zawarcia porozumienia na badania wad postawy.
  5. Podjcie uchway w sprawie udzielenia dotacji z budetu gminy dla Ochotniczej Stray Poarnej w Karniowie.
  6. Podjcie uchway w sprawie skorzystania z przywileju pierwokupu dziaki pooonej w Kocmyrzowie.
  7. Podjcie uchway w sprawie wyraenia zgody na zawarcie z gminami Igoomia-Wawrzeczyce, Kocmyrzw-Luborzyca, Liszki, Michaowice, Mogilany, Somniki, Wielka Wie porozumienia w sprawie wsplnego przeprowadzenia i udzielenia zamwienia na dostaw energii elektrycznej w latach 2016-2017.
  8. Podjcie uchway w sprawie zmiany uchway budetowej na rok 2015 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.
  9. Interpelacje i zapytania Radnych.
  10. Sprawy biece i wolne wnioski.

/-/ mgr Magorzata Doniec
Przewodniczca Rady Gminy
Kocmyrzw-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »