To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Barszcz Sosnowskiego.

Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca informuje, e zgodnie z Uchwa Zarzdu Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14.09.2015 r. tutejsza gmina, uzyskaa dotacje na realizacj zadania pt. „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca”.
Przedmiotowym programem, zostan objte miejsca wystpowania tej niebezpiecznej roliny, wskazane przez samych mieszkacw, za pomoc pisemnych zgosze skadanych w miesicu sierpniu biecego roku.


W zwizku z wystpowaniem Barszczu Sosnowskiego na obszarze naszej gminy, pragniemy powtrnie przedstawi kilka informacji na temat tej niezwykle niebezpiecznej roliny.

Barszcz Sosnowskiego jest rolin dwuletni nalec do rodziny baldaszkowatych. W naturalnych siedliskach osiga on wysoko do 1,5 m. W Polsce warunki rozwoju dla tego chwastu s wyjtkowo korzystne, dlatego niektre okazy dorastaj nawet do 3,5 m wysokoci. Mode roliny s bardzo podobne do siewek barszczu zwyczajnego. Licienie s wyduone, pierwsze licie pocztkowo s okrgawe, a w miar wzrostu staj si trjktne. Do koca wegetacji jesiennej tworz rozet o liciach osigajcych od 15 do 35 cm wysokoci. Z tej rozety, pod koniec maja lub na pocztku czerwca, zaczyna wybija odyga. Licie wyrastajce z rozety s bardzo due i osigaj niekiedy od 150 do 200 cm dugoci. odyga oraz wszystkie licie na dolnej stronie s delikatnie pokryte woskami. Korze ksztatu palowego, w grnej czci do silnie rozgaziony, wrasta nawet do 200 cm gboko w ziemi, jednak jego najwiksza masa znajduje si w warstwie do gbokoci okoo 30 cm. Kwiatostany tworz baldachy zoone z baldaszkw. Najwikszy baldach jest pooony centralnie i posiada rednic od 30 do 70 cm. Proces dojrzewania nasion rozpoczyna si w drugiej poowie lipca, po ich wydaniu rolina obumiera w sposb naturalny.
Barszcz Sosnowskiego jest rolin silnie zachwaszczajc teren, a dodatkowo woski na liciach i odygach wydzielaj substancj parzc. Roztarte licie lub odyga maj charakterystyczny zapach kumaryny. Parzce dziaanie tego zwizku nasila si podczas sonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz duej wilgotnoci powietrza. Kontakt z tymi rolinami powoduje zapalenie skry, powstawanie pcherzy, nie gojce si rany i dugo nie zanikajce blizny oraz zapalenie spojwek.
Dziaanie to jest szczeglnie niebezpieczne dla alergikw i dzieci. Ta negatywna cecha Barszczu Sosnowskiego spowodowaa konieczno intensywnego zwalczania tego chwastu.
Metoda mechaniczna jest najprostsz metod zwalczania roliny. Najskuteczniejsze jest niszczenie jesieni rolin jednorocznych. Termin jesienny naley uzna za najlepszy, poniewa w tym okresie najatwiej jest rozpozna ten gatunek po silnych, dorodnych rozetach. Niszczenie rolin moe polega na rcznym ich usuwaniu (domi w rkawicach) przy pomocy motyk bd te specjalistycznego sprztu. Barszcz Sosnowskiego mona take niszczy mechanicznie w drugim roku wegetacji, gdy wyrastaj pdy. Zabiegi te koniecznie naley wykonywa przed owocowaniem, a najkorzystniej tu przed lub w trakcie kwitnienia. Najbardziej powszechn i skuteczn metod jest jego wykaszanie. Na og, w cigu jednego sezonu, potrzebnych jest co najmniej od 2 do 4 zabiegw wykaszania.

Gmina Kocmyrzw-Luborzyca od 2014 r. uczestniczy w projekcie pt. „rodowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heraceleum Sosnowskyi Manden)” realizowanym przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Celem projektu jest inwentaryzacja, monitoring, zniszczenie i wyeliminowanie przedmiotowej roliny w 30 gminach Maopolski oraz wybranych obszarach nalecych do uniwersytetu Rolniczego i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Rolin w wojewdztwie maopolskim.
Wicej informacji na temat ww. programu znajd Pastwo na stronie internetowej: www.barszczsosnowskiego.ur.krakow.pl
Jednoczenie informujemy, e obszar dziaania programu jest ograniczony i zosta wyznaczony ju ponad dwa lata temu, gdy cze lokalizacji ognisk wystpowania Barszczu Sosnowskiego w naszej gminie, nie bya znana. Biorc pod uwag, e kady waciciele gruntu odpowiada za stan swojego terenu w przypadku wykrycia roliny na swojej dziace, naley zachowujc odpowiednie rodki ostronoci, stara si usun t niebezpieczn rolin. Szczegowych informacji i porad w zakresie bezpiecznego i skutecznego niszczenia Barszczu Sosnowskiego, mona szuka w biurze ww. projektu, pod numerem tel. 12 66 24 325 i mailowo: bpe@ur.krakow.pl


Zgoszenie wystpowania barszczu Sosnowskiego

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca zwraca si z prob do mieszkacw o wskazywanie miejsc wystpowania rolin barszczu Sosnowskiego. Pozyskane od Pastwa informacje posu do przygotowania wniosku w celu pozyskania rodkw finansowych z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na likwidacj barszczu na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca. W zwizku z powyszym zwracamy si z prob do tych mieszkacw Gminy, u ktrych na dziakach lub na gruntach ssiednich wystpuje barszcz Sosnowskiego o wypenienie formularza „zgoszenie wystpowania barszczu” i przekazanie go do Urzdu gminy Kocmyrzw-Luborzyca, Dziennik Podawczy (hol I pitro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2015 r. - formularz zgoszenia (DOC, 24 kB)