Wójt Gminy/Sekretarz
  • Przyjęcie przez Wójta lub Sekretarza Gminy oświadczenia ostatniej woli (SG 01):

(PDF, 130 KB)

 
  • zał. nr 1:

(RTF, 10 KB)

(PDF, 53 KB)