To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Sto lat Strażackiej Orkiestry Dętej Skrzeszowianka Skrzeszowice
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.07.2015.

W Skrzeszowicach, w niedzielę 12 lipca br. działająca w tej miejscowości strażacka orkiestra dęta „Skrzeszowianka” obchodziła wyjątkowe święto - jubileusz setnej rocznicy powstania. Przypomnijmy, że „...orkiestra dęta „Skrzeszowianka” została założona w 1915 roku przy powstałej w roku 1911 jednostce Straży Pożarnej w Skrzeszowicach. Inicjatorem powstania zarówno jednostki strażackiej jak i orkiestry dętej był Józef Kleszczyński, ówczesny właściciel majątku ziemskiego Skrzeszowice. Pierwsze instrumenty, w które wyposażona została skrzeszowicka orkiestra sprowadzone zostały z Wiednia. Pierwszym jej dyrygentem był Piotr Rynczak syn Antoniego Rynczaka, natomiast pierwszym Kapelmistrzem Pan Franczak - mieszkaniec Zagórzyc...”.

Uroczystości jubileuszowe w Skrzeszowicach rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i pododdziałów jednostek OSP, który prowadził Komendant Gminny ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druh Andrzej Szwajca. Uczestniczyły w nim poczty sztandarowe i pododdziały Ochotniczych Straży Pożarnych z Czulic, Karniowa, Goszczy, Goszyc, Marszowic, Maciejowic, Łuczyc, Łososkowic, Rawałowic, Głębokiej, Polekarcic, Gnatowic, Biórkowa Wielkiego, Biórkowa Małego, Wronina, Trątnowic oraz jednostki OSP Skrzeszowice. Przemarsz pocztów sztandarowych uświetniła marszową muzyką strażacka orkiestra dęta „TON” z Goszczy, którą dyrygował jej kapelmistrz Eugeniusz Sokół. Następnie, już po zakończeniu prezentacji obecnych w Skrzeszowicach jednostek OSP, odprawiona została koncelebrowana, polowa Msza święta. Nabożeństwo to odprawili wspólnie ksiądz dr hab. Jan Machniak – wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, ksiądz Wawrzyniec Gut – Proboszcz Parafii Biórków Wielki oraz ksiądz Bogusław Zając – proboszcz parafii Prusy. Uroczystą homilię wygłosił główny celebrant ksiądz dr hab. Jan Machniak, a oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta „Sygnał” z Biórkowa Wielkiego, którą dyrygował kapelmistrz Dariusz Pikor. W nabożeństwie obok strażaków, mieszkańców Skrzeszowic i Łososkowic udział wzięli zaproszeni Goście. Byli wśród nich m.in. Pan Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Pan Józef Krzyworzeka- Starosta Powiatu Krakowskiego , Pan Adam Domagała – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Radni Powiatu Krakowskiego: Panowie Wojciech Karwat, Krzysztof Malik i Włodzimierz Okrajek, druh Andrzej Szwajca – Komendant Gminny ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Pani Iwona Szablińska – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie, Pani Kornelia Łakomy – Skarbnik Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Pan Zbigniew Maria Kleszczyński, Radni i Sołtysi naszej gminy, a także Prezesi i Naczelnicy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej obecnych na uroczystościach w Skrzeszowicach. Na zakończenie tej wyjątkowej Mszy świętej krótkie i serdeczne życzenia i podziękowania. dla członków strażackiej orkiestry dętej „Skrzeszowianka” za ich pracę i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, nie tylko Skrzeszowic, ale całej parafii Biórków Wielki złożył jej proboszcz ksiądz Wawrzyniec Gut. Tuż po zakończonym nabożeństwie głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie działalności orkiestry w życiu kulturalnym i społecznym naszej gminy, a także jej rolę w promowaniu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w regionie, województwie i Polsce. Uznanie dla skrzeszowickiej orkiestry wyrazili w swoich wystąpieniach także kolejni mówcy: Starosta Powiatu Krakowskiego Pan Józef Krzyworzeka, Radny Wojewódzki Pan Adam Domagała, Radny Powiatu Krakowskiego Pan Krzysztof Machnik, Radna i Sołtys Skrzeszowic Pani Łucja Nagacz, Komendant Gminny OSP druh Andrzej Szwajca. Podczas jubileuszowych uroczystości w Skrzeszowicach Pan Adam Domagała, w imieniu Sejmiku Województwa Małopolskiego wręczył wieloletniemu Prezesowi zarówno jednostki OSP Skrzeszowice jak i obchodzącej jubileusz orkiestry dętej „Skrzeszowianka” Panu Stanisławowi Stefańczykowi Medal „Polonia Minor”, przyznawany za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski. Z kolei Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów – Luborzyca druh Marek Jamborski wraz z Komendantem Gminnym OSP druhem Andrzejem Szwajcą uhonorowali druha Stanisława Stefańczyka oraz kapelmistrza strażackiej orkiestry dętej „Skrzeszowianka” Pana Czesława Chećko specjalnymi, okolicznościowymi Statuetkami. Ponadto honorowymi medalami z okazji jubileuszu 100 – lecia strażackiej Orkiestry Dętej ”Skrzeszowianka” wyróżnieni zostali przez Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: Czesław Chećko, Stanisław Stefańczyk, Paweł Przybyszewski, Anna Krzeczek, Krzysztof Ziętarski, Przemysław Solarz, Grzegorz Turlik, Marcin Malik, Wiktoria Gułkowska, Michał Gorczyca, Hubert Senderski, Marta Guzik, Natalia Ziętarska, Zbigniew Machnik, Lesław Dybał, Joanna Stefańczyk, Agnieszka Kowalczyk, Katarzyna Ziętarska, Zbigniew Stefańczyk, Piotr Stefańczyk, Tomasz Krzeczek, Adam Krzeczek, Marcin Stefańczyk, Andrzej Ziętarski, Adrian Stanek, Kazimierz Kowalczyk, Bartosz Kowalczyk, Jan Turlik, Stefan Ziętarski, Bolesław Stefańczyk, Józef Janik, Władysław Strojek, Stanisław Kowalczyk, Krzysztof Kowalczyk, Krzysztof Malik, Zdzisław Nagacz, Stefan Machnik, Edward Wójcik, Paweł Janczyk, Wiesław Janik, Krzysztof Janik, Grzegorz Goldman, Mariusz Kowalczyk, Marcin Kowalczyk, Zbigniew Kurek, Szczepan Słaboński, Mariusz Dybał, Rafał Goldman, Adrian Rynczak, Sebastian Zawartka, Piotr Przybyszewski, Zdzisław Szwajca.

Jubileuszowe obchody święta w Skrzeszowicach zakończyły występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Łososkowicach oraz znakomity koncert, w którym wystąpiły orkiestry dęte: „Kosynierzy” z Luborzycy, którą dyrygował Pan Jarosław Ignaszak, „TON” z Goszczy pod batutą Pana Eugeniusza Sokoła, „Sygnał” z Biórkowa Wielkiego pod batutą Pana Dariusza Pikora, orkiestra dęta im. Bartosza Głowackiego z Niegardowa pod kierunkiem Pana Henryka Ryńskiego oraz Jubilaci - orkiestra dętą „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic pod batutą kapelmistrza Pana Czesława Chećko, który funkcję tę pełni od roku 1983.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »