To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zawiadomienie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.06.2015.

Zawiadamiam, e w dniu 29 czerwca 2015 r. (poniedziaek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si IX Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

 1. Wrczenie Medali Opiekuna Miejsc Pamici Narodowej.
 2. Przyjcie protokou z poprzedniej, VIII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budetu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca za rok 2014 oraz podjcie uchway w sprawie absolutorium.
 5. Zatwierdzenie rocznych sprawozda finansowych Centrum Kultury i Promocji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014.
 6. Podjcie uchway w sprawie stawek dot. kanalizacji.
 7. Powoanie zespou opiniujcego kandydatw na awnikw.
 8. Podjcie uchway w sprawie wspfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzalenie w Krakowie prowadzonego przez Gmin Krakw.
 9. Uchylenie uchway Nr VII/46/2015 z dnia 29.05.2015 r.
 10. Podjcie uchway w sprawie zmiany uchway budetowej na rok 2015 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Sprawy biece i wolne wnioski.

/-/ mgr Magorzata Doniec
Przewodniczca Rady Gminy
Kocmyrzw-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »