To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
 • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów (OŚ 01):
(PDF, 228 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 43 KB) (PDF, 111 KB)
 
 • zał. nr 2:
(DOC, 26 KB) (PDF, 39 KB)

 • Przywrócenie stanu wody na gruncie (OŚ 02):
(PDF, 232 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 33 KB) (PDF, 80KB)

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (OŚ 03):
(PDF, 401 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 29 KB) (PDF, 80 KB)

 • Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną (OŚ 04):
(PDF, 239 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 32 KB) (PDF, 99 KB)

 • Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (OŚ 05):
(PDF, 395 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 40 KB) (PDF, 93 KB)

 • Utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy kocmyrzów-luborzyca (OŚ 06):
(PDF, 231 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 25 KB) (PDF, 49 KB)

 • Opiniowanie rocznych planów łowieckich (OŚ 07):
(PDF, 225 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 27 KB) (PDF, 58 KB)

 • Przyłączenie do sieci nieruchomości objętej uzyskanym przez gminę pozwoleniem na budowę kanalizacji (OŚ 10):
(PDF, 233 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 25 KB) (PDF, 98 KB)
 
 • zał. nr 2:
(DOC, 31 KB) (PDF, 39 KB)

 • Zapewnienie odbioru ścieków (warunki przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej) (OŚ 11):
(PDF, 231 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 26 KB) (PDF, 91 KB)
 
 • zał. nr 2:
(DOC, 31 KB) (PDF, 39 KB)

 • Zezwolenie na przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej (OŚ 12):
(PDF, 230 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 26 KB) (PDF, 100 KB)
 
 • zał. nr 2:
(DOC, 31 KB) (PDF, 39 KB)

 • Zaświadczenie o braku możliwości przyłączenia nowo –projektowanej zabudowy do gminnej sieci kanalizacyjnej (OŚ 13):
(PDF, 235 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 14 KB) (PDF, 61 KB)

 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (OŚ 14):
(PDF, 419 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 93 KB) (PDF, 142 KB)

 • Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (OŚ 16):
(PDF, 238 KB)
 
 • zał. nr 1:
(DOC, 19 KB) (PDF, 45 KB)
 
 • zał. nr 2:
(DOC, 26 KB) (PDF, 39 KB)