To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
08.06.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2015 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VII Sesji Rady Gminy.

2. dyskusja na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stawek za gsopodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

7. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »