To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Informacja na temat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/223/09 z dnia 29.12.2009 r., zmieniony Uchwałą Nr XXXIII/237/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/223/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków

 • WODA
  Na podstawie Uchwały NR XXIII/166/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat zapewniających pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w rejonie działania gminnej jednostki budżetowej - Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy, ogłasza się następujące stawki:
  • za wodę pobraną z wodociągu gminnego – 2,90 zł netto/1 m3
  • opłaty abonamentowej – 2,50 zł netto/miesiąc
  • stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzeń wodociągowych - 150 zł/przyłącz
  Na podstawie Uchwały Nr XXIII/167/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terytorium Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach sp. z o.o., ogłasza się następujące stawki:
  • za wodę pobraną z wodociągu gminnego – 3,07 zł netto/1 m3
  • opłaty abonamentowej – 2,50 zł netto/miesiąc
  • stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzeń wodociągowych - 50 zł netto/przyłącz
 • ŚCIEKI BYTOWE
  Na podstawie decyzji z dnia 4 czerwca 2018 r. znak: KR.RET.070.264.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie od 28 czerwca 2018 r. na terenie gminy Kocmyrzó-Luborzyca obowiązują następujące stawki opłat za ścieki wprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej:
  • za ścieki bytowe wprowadzone do gminnej sieci kanalizacyjnej - 5,45 zł netto/1 m3
  • opłaty abonamentowej – 2,50 zł netto/miesiąc

Eksploatatorzy gminnej sieci wodociągowej:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy
  Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca (budynek tut. urzędu gminy parter pok. 10)
  tel. 12 387 10 35, 759 621 723, 795 621 713
  e-mail: zgk@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Michałowice Sp. z o.o.
  Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice
  tel.: 12-388-87-71, 12-388-57-40
  www.pukmichalowice.pl
  e-mail: puk@michalowice.malopolska.pl

Eksploatator gminnej sieci kanalizacyjnej:

 • Instalacyjny Zakład Usług Wod. Kan. Co-Gaz
  Marcin Kwatera
  Kocmyrzów 42, 32-010 Luborzyca,
  tel.: 534 575 575
  e-mail: biuroizukanalizacje@op.pl
  www.izuinstalacje.pl
  Godziny otwarcia punktu informacyjnego (Kocmyrzów 42A) obsługiwanego przez eksploatatora gminnej sieci kanalizacyjnej:
  • wtorek: godz. 8:00-16:00
  • czwartek: godz. 8:00-16:00

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych (taborem asenizacyjnym) z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 • Wykaz firm świadczących wywóz nieczystości ciekłych - posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - PDF (68 KB).